Poročilo predsednice o delovanju Ženske zveze  2019/21

Minulo dveletno delovanje ŽZ je zaznamovala epidemija Corona virusa. Sprva smo se izvoljene v Svet in Izvršilni odbor ŽZ štirikrat srečale v živo v Ljubljani: se konstituirale na tajništvu stranke, obiskale poslansko skupino v državnem zboru, si ogledale predbožično prestolnico. Slogan 8. kongresa »Digitalizacija. Ženske. Izzivi.« se je v polnosti uresničeval skoraj ves mandat, saj smo našo dejavnost preselile na splet: izvedle 8 sej na videopovezavah, objavljale dogodke na FB profilu, predstavile članice na strankini spletni v rubriki Organizacijske oblike … V Krščanskem demokratu smo objavljale najpomembnejše novice, članicam čestitale za praznike. Aktivno smo sodelovale na dveh kongresih stranke, lani prvem digitalnem.

Na videosejah smo gostile: državni sekretarki Matejo Ribič in Alenko Šverc, zaposlene na ministrstvih (Mojco Erjavec, Julijo Humar in Maruško Pleničar), poslanki DZ Ivo Dimic in Tadejo Šuštar, podpredsednici stranke dr. Marijo Rogar in dr. Vido Čadonič Špelič, iz daljne Argentine se nam je redno oglašala podpredsednica za zamejce in člane po svetu Maria Ivana Tekavec; spoznali smo delo Sveta stranke po predsednici dr. Alenki Šverc; letni konferenci je prisostvoval predsednik stranke mag. Matej Tonin, o epidemiji razpravljali z infektologinjo dr. Bojano Beovič; o delu evropskega parlamenta je poročala Ljudmila Novak; iz Trsta nam je o ženski toponomastiki predavala zamejska Slovenka Elena Cervenič; svoje spomine so članice podelile med seboj ob smrti gospe Lidije Drobnič in ob 30-letnici državne samostojnosti. Na mednarodnem področju smo se udeleževale EPP Women videokonferenc in kolokvijev, prisluhnile FAFCE pogovorom in članicam poročale o dogajanju v teh institucijah.

Več mesecev je tekla razprava o spremembi Statuta ŽZ, ki se je poenotil z ostalimi organizacijskimi oblikami v delu, ki se nanaša na vodenje: poleg predsednice in dveh podpredsednic uvaja osemčlanski Upravni odbor. Okrog omenjenega vodstva ŽZ se bodo zbirale tri članice Nadzornega odbora, predsednice regijskih odborov ŽZ, poslanke in druge funkcionarke stranke. Največ truda in znanja je v ta projekt vložila pravnica in asistentka evropske poslanke Mojca Stoschitzky.

Dosedanjim petim RO ŽZ (Ptuj-Ormož, Ljubljana-Vzhod, MO Ljubljana, Gorenjska 1 in Severna Primorska) so se pridružili novoustanovljeni: Dolenjska-Bela krajina, Gorenjska 2, Savinjsko-Šaleški, Maribor okolica, Kras in Idrijsko-Cerkljanski.

Praznično prilogo v Krščanskemu demokratu ob 20-letnici delovanja ŽZ smo ob pomoči glavnega tajništva pripravile: podpredsednica ŽZ Karolina Korenčan, ki je prevzela nalogo urednice; tajnica Ivanka Učakar, ki je zbirala in lektorirala prispevke; moja malenkost, ki sem koordinirala priprave.

Dvakrat smo se udeležile spominske sv. maše v Verdrengu: septembra 2020 še zadnjič z gospo Drobnič, letos pa povabile k nagovoru dr. Petra Jambreka, sina taboriščnice.

Na pobudo ŽZ so se v tajništvu stranke prvič srečali vsi predsedniki organizacijskih oblik.

Od predsedovanja ŽZ se poslavljam z zavestjo, da je med nami veliko uspešnih in delovnih članic, ki si zaslužijo priložnost za vodenje in odločanje te organizacijske oblike. Slogan kongresa »Ženske verjamemo v sodelovanje.« naj nas še bolj poveže med seboj in da pogum za volilno leto, ki prihaja.

9. kongres ŽZ, jubilejni ob 20 letnici delovanja, naj bo zahvala vsem članicam, ki ste aktivno sooblikovale podobo današnje Ženske zveze. Naj bo tudi priložnost, da se naš glas sliši v Evropo. Zato Vas vabim, da v delovnem vzdušju pripravimo predloge za Konferenco o prihodnosti Evrope.

Ostanite zdrave, vesele in ustvarjalne, politično modre in iznajdljive, bodite še naprej glasnice krščankih vrednot v naši stranki in slovenski družbi. Srečno vsem in vse dobro!

Predsednica ŽZ Nadja Ušaj Pregeljc