DIGITALIZACIJA – PRILOŽNOSTI IN PASTI

V petek, 19. 11. 2021, je RO ŽZ NSi Severna Primorska pripravil pogovorni večer na platformi Zoom. Tema pogovora je bila digitalizacija, njene prednosti in pasti. Gosta sta bila minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Adrijanič in terapevt za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti Miha Kramli.

Ko Bog zapre vrata, pravijo, da pušča odprto okno. Kovid nas zapira, utesnuje, omejuje … digitalizacija pa odpira vrata v neslutene dimenzije.

V zadnjih letih so se različne digitalne tehnologije (mobilna telefonija, mobilni internet, robotizacija … ) hitro razvijale in prešle iz strokovne rabe v vsakdanje življe ljudi.

Tako kot sta izum parnega stroja in širjenje električne energije spremenila družbo, tudi digitalizacija spreminja gospodarstvo in družbo, spreminja današnjega človeka.

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je poudaril, da je digitalizacija družbe neizbežna. Namenjena je poenostavljanju postopkov, povečanju produktivnosti, povezovanju sveta, delu od doma. »Prednosti digitalizacije odtehtajo izzive,« pravi.

Ko gre za digitalizacijo, je najbolj zahtevna naloga spremeniti navade ljudi, jih izobraziti, motivirati za spremembo in dvigniti njihove digitalne kompetence na višji nivo. V ta namen bo uveden digitalni bon za vse starejše od 55 let, da si bodo laže kupili pametni telefon, tablico. Pripravljajo se brezplačni tečaji osnovnih veščin, kot je uporaba spletne banke, e-uprave, z-vem. Ker v Sloveniji primanjkuje inženirjev, država ponuja subvencioniranje programov študija prihodnosti. Računalniki, roboti ne bodo zapirali delovnih mest, saj so namenjeni delu v najtežjih, človeku škodljivih pogojih.

Sodobna tehnologija prinaša s seboj tudi številne pasti. S širjenjem covida19 se je začelo tudi širjenje sodobne tehnologije. Brez telefona, tablice, računalnika in drugih pametnih naprav ni več ne šole ne službe. Vse to so čudoviti pripomočki in koristna pomagala človeku, a le dotlej, ko njihova uporaba ne preseže praga zasvojenosti.

Terapevt za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti Miha Kramli pravi, da smo in bomo še bolj odvisni od nove nujne tehnologije, bojimo pa naj se zasvojenosti z njo.

Že pred epidemijo je veliko otrok na spletu preživelo več kot 50 ur na teden, svoj prosti čas so namenjali virtualnemu druženju, videoigricam.Narava delovanja človeških možganov je taka, da ob resnem delu na digitalnih napravah zaznavajo utrujenost, medtem ko jih zabava (igranje igric, gledanje posnetkov) pomirja, človek postaja otopel. Ker se osredotoča na majhno površino zaslona, postaja vedno bolj nezainteresiran za okolico, ki ga obdaja.

Zelo pomembo je, da otroku pripovedujemo pravljice, da si razvija abstraktno mišljenje, saj tak otrok odraste v suverenega čoveka, ki razmišlja s svojo glavo. Umirjanje otroka z elektronskimi napravami pa oblikuje človeka, ki bo vodljiv, ki ne bo sposoben sam presojati kaj je prav in kaj narobe.

Starši smo otrokom zgled. Vzpostavimo kulturo uporabe telefona, tablice… in sklenimo družinski dogovor glede uporabe sodobne tehnologije tako, da bo nemoten otrokov razvoj na področju digitalizacije in ne pozabimo, da je otrok bitje, ki potrebuje tudi socializacijo in socialni razvoj.

 

Zavedati se moramo, da izpostavljenost agresivnim vsebinam na medmrežju vodi v nasilje, vodi v sovražni govor, ki je posledica adaptacije možganov na sovražne vsebine na medmrežju. Prav tako z igranjem različnih videoigric možgani dojamejo, da lahko hitro menjamo situacijo, kar pa v realnem svetu ni možno. To pušča na ljudeh neporavljivo škodo. Procentualno je moški spol bolj dovzeten za igranje vodeoigric, medtem ko ženske preživijo več časa na socialnih omrežjih in tu so lahko plen različnih zlorab. Ne smemo zanemariti pomena modre svetlobe. Ta zavira nastanek hormona melatonina, ki je potreben za dobro uravnan bioritem človeka. Trenutno je pri nas možno zdravljenje nekemičnih zasvojenosti zgolj ambulantno, nujno bi bilo tudi hospitalno. Pred kovid krizo se je paciente na hospitalno zdravljenje vozilo v tujino, kar je sedaj onemogočeno.

Zaradi zavedanja, da nam digitalizacija prinaša tudi številne pasti, je nujno potrebno vzpostaviti dialog med stroko in politiko, da bomo hitri pri uvajanju digitalne tehnologije in še hitrejši pri prepoznavanju zlorab le-te in preprečevanju zasvojenosti.