POSLANCI NSi V POSLANSKIH VPRAŠANJIH IZRAZILI SKRB ZA SLOVENSKEGA KMETA, SOCIALNI POLOŽAJ KMEČKIH ŽENSK IN SLOVENSKI JEZIK V ŠOLAH

DELI:
05.03.2024, NSi

Poslanke in poslanci so redno marčevsko plenarno zasedanje pričeli s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom. Poslance NSi je zanimalo predvsem aktualno dogajanje na področju kmetijstva, izobraževanja in pokojninskega sistema. Vprašanja poslancev in odgovore ministrov objavljamo v celoti.

Poslanec NSi Jožef Horvat ministrici za kmetijstvo: Izgleda, da ste se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano močno ušteli pri načrtovanju kmetijsko-okoljsko podnebnih ukrepov, s katerimi naj bi zmanjšali negativne vplive kmetovanja na vode, tla in zrak in še za nekatere druge ukrepe, pri katerih niste znali niti približno oceniti, kolikšno bo zanimanje zanje. Zato vam je po predlogu uredbe, ki je v javni obravnavi, zmanjkalo za izplačila, samo letos približno 28 milijonov evrov. Zakaj se danes z vami pogovarjam, kar mi je seveda v veliko veselje, na drugi strani pa čutim veliko skrb predvsem za slovenske kmete, zdaj se bom pa fokusiral na pomurske kmete. Pomurje je žitnica Slovenije. 27. februarja sem se udeležil seje Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice – Območna enota Murska Sobota.. Izračunali so ali, bolj točno, Biotehnična fakulteta in KIS, se pravi Kmetijski inštitut Slovenije je izračunal, da bodo pomurski kmetje za te okoljske ukrepe – predvsem trije so tukaj izpostavljeni:  Vodni viri, precizno gnojenje in škropljenje lokalne sorte; da bodo pomurski kmetje tukaj izgubili približno 6 milijonov in pol, če zraven dodam še nekatere druge ukrepe, o katerih se danes ne bova pogovarjala. Kmetje v Pomurju ugotavljajo, da bodo letos ob približno 8 milijonov evrov denarja. Oba veva, da izplačila subvencij kasnijo, sejalna sezona je praktično pred vrati oziroma se je začela. Zakaj ta zakasnitev, zdaj niti ne bom podrobneje spraševal. Razumem, da smo vstopili v novo programsko obdobje, gospa ministrica, pomurski kmetje so izjemno, izjemno razočarani, da na tej seji ni bilo nikogar, ki so bili povabljeni s strani vašega ministrstva. In me, glede na to, kar sem na hitro navedel, zanima čisto konkretno: Ali bo vaše ministrstvo zagotovilo dodatna sredstva za izplačilo omenjenih treh operacij v celoti kot za izplačilo lansko leto, leto 2023? Prosim vas tudi za odgovor na vprašanje: Ali predvidevate razporeditev denarja tako, da bo pri vseh ukrepih enak odstotek zmanjšanja sredstev?

Odgovor ministrice si preberite TUKAJ.

Poslanka NSi Iva Dimic ministru za izobraževanje: V zakonodajnem postopku je predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem in Sandro Gazinkovski. Z amandmajem so bile na matičnem odboru v zakonodajni predlog dodane nove naloge ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje: Omogočanje osnovnega in srednješolskega brezplačnega učenja maternega jezika in kulture v okviru fakultativnega ali dopolnilnega pouka ali interesne dejavnosti razširjenega programa šol za otroke pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, omogočanje spremljanja stanja pri učenju maternega jezika in kulture otrok pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, spodbujanje sodelovanja javnih in zasebnih šol pri učenju maternega jezika in kulture, ozaveščanje o možnostih in promocija učenja ter spodbujanje vključevanja v učenje maternega jezika in kulture, spodbujanje sodelovanja, vključno z gostovanjem učencev med šolami v Republiki Sloveniji in šolami v državah izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, v Sloveniji, gostovanje inštruktorjev za učitelje maternega jezika in kulture v državah izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, v Republiki Sloveniji, ali pa zagotavljanje učiteljev iz držav izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji za poučevanje maternega jezika in kulture v šolah. To je trenutno v predlogu zakona. Seveda bomo jutri imeli obravnavo in je predložen sicer popravek amandmaja, da spodbujanje učenja maternega jezika in kulture za otroke pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, to nalaga Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, spodbuja sodelovanje javnih in zasebnih šol pri učenju njihovega maternega jezika in kulture in ozavešča o možnostih za učenje maternega jezika in kulture za otroke pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Spoštovani minister, zanima me, kaj te nove naloge, ki vam jih nalagajo, pomenijo v praksi.

Odgovor ministra si preberite TUKAJ.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek ministru za delo: Prejšnji teden sem se udeležil okrogle mize z naslovom Kmetica, uveljavljanje pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga je organiziralo Društvo podeželskih žena občine Žalec v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov Žalec ter medobčinskim Društvom delovnih invalidov Celje. Tam so bile predstavljene težke zgodbe kmetic in dovolite, da vam jih na kratko preberem: Gospe, ki je zavarovana kot družinski član na kmetiji teče pokojninska doba, lahko gre v bolniško, nima pa pravice do nadomestila na primer zaradi ločitve. Med bolniško je 30 dni na stroške kmetije, potem pa v breme ZZZS, in ko je zbolela za rakom, je osebni zdravnici predlagala, da jo napoti na oceno invalidnosti, da bi bila samo polovično zaposlena. Potem pa so jo vprašali, ali je sploh zavarovana –  ker je kmetica. Druga gospa je zavarovana po možu, nikoli ni bilo denarja za njeno zavarovanje, danes, pri 70 letih, še vedno hodi na tržnico, da vsaj nekaj zasluži. Potem še ena gospa, ki so jo preprosto izbrisali iz širšega obsega pravic zaradi prenizkega katastrskega dohodka kmetije.
Teh zgodb je še veliko, vas pa sprašujem, kaj boste kot minister naredili, da pomagate našim kmeticam? Zakaj starejše kmetice, ki so zavarovane za ožji obseg, nimajo pravice do dodatka za postrežnino, telesno okvaro, itd. Na tej okrogli mizi so gospe predlagale, da bi morali sprejeti zakonodajo, da je tudi za kmečke žene obvezno polno invalidsko pokojninsko zavarovanje, temu sledijo tudi vse pravice kot vsakega zaposlenega človeka.
Spoštovani minister, kako bi se dalo odpraviti te težave predvsem kmečkih žensk? Kaj se da narediti, da bodo tudi kmečke ženske po 65. letu preskrbljene oziroma že prej, v primeru bolezni recimo? Sprašujem pa vas tudi, ali je kakšna možnost, da bi nazaj uvedli državne pokojnine, ki so bile pred časom odvzete in so predstavljale socialno varnost kmetic. Prosim za vaše konkretne odgovore. Ali na ministrstvu kaj pripravljate?

Odgovor ministra si preberite TUKAJ.