Z UKREPI BOMO ŠE NAPREJ SKRBELI ZA TREND UPADANJA BREZPOSELNOSTI

DELI:
30.04.2021, NSi

»Ob prvem maju, prazniku dela, vsem želim, da bi imeli možnost varnega in zdravega delovnega mesta, da bi se lahko z delom ustrezno karierno in poklicno razvijati, koronaepidemija je bolj kot kadarkoli pokazala, kakšen pomen imajo vseživljenjsko učenje, digitalna znanja in kompetence. Na ministrstvu želimo z vsemi ukrepi k temu pomagati, državljane pri tem podpreti, delodajalcem pa pomagati, da zaposlenim to omogočijo,« je na novinarski konferenci dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Trend upadanja brezposelnosti je jasno viden

Poudaril je, da se število brezposelnih zmanjšuje zaradi ukrepov vlade. Z nadaljnjim rahljanjem omejitev pa pričakuje še boljše stanje na področju zaposlovanja. “Trend upadanja števila brezposelnih je viden in z ukrepi pomagamo k temu, da bi tak tudi ostal,” je poudaril.

V evidenci brezposelnih je bilo 26. aprila registriranih 79.462 brezposelnih, kar je štiri odstotke manj kot marca, ko je bilo registriranih več kot 82.600 brezposelnih. V orisu treh valov epidemije je minister za delo spomnil, da je bil po prvem valu velik porast števila brezposelnih, a je maja lani sledilo umirjanje, pri čemer so imeli pomembno vlogo interventni ukrepi. V drugem valu, ki se je začel oktobra lani, pa se je brezposelnost povečala najprej zaradi sezonskega povečanja v številu iztekov zaposlitev za določen čas in tudi zaradi posledic epidemije.

V tretjem valu pa večjega povečanja števila brezposelnih ni. »Z zmernim optimizmom lahko rečem, da pričakujemo nadaljnje zmerno zniževanje števila brezposelnih, pričakujemo, da se bodo s sproščanjem omejitev začele zaposlovati osebe v gostinstvu in turizmu, kar bi lahko pozitivno vplivalo na stanje na trgu dela. Umar je na podlagi izračunov modelsko primerjal stanje na trgu dela s stanjem ukrepov in stanjem, ko teh ne bi bilo – potrdil je, da smo z ukrepi vsaj za dve odstotni točki zmanjšali padec brezposelnih,« je izpostavil minister za delo.

Tri spremembe zakonov, ki bodo izboljšale status vojnih invalidov in omogočile odškodnine svojcem žrtev vojne za Slovenijo

Minister je na novinarski konferenci spomnil tudi na to, da so na ministrstvu pripravili predloge novel zakonov o vojnih invalidih, o žrtvah vojnega nasilja in o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo.

Novela zakona o vojnih invalidih ima namen omogočiti, uveljaviti status in pravice na podlagi okvare zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene ob vojaški agresiji nad RS v letu 1991. »S to novelo določamo rok za vložitev zahteve za priznanje statusa in pravic vojaškega invalida oz. civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja ali poslabšanja bolezni v času vojne. Omogočena bo tudi zahteva za priznanje pravic družinskim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni, dobljene v teh okoliščinah. Ta rok bo 31. december letos,« je poudaril Janez Cigler Kralj.

Namen drugega zakona je zagotoviti pravno varstvo osebam, ki so zaradi vojne izgubile starša, zakonca oz. svojega potomca. »Pravno varstvo se bo tako zagotovilo tudi družinskim članom civilnih oseb, ki so izgubile življenje zaradi vojaške agresije. Novela priznava status žrtve po osebi, ki je kot civilna opseba umrla, bila ubita ali pogrešana zaradi prisilnih ukrepov JLA ali organov za notranje zadeve tedanje SFRJ v času od 24. 5. 1991 do 18. 10. 1991. To obdobje zajema tudi t. i. pekerske dogodke v Mariboru.«

Tretja novela zadeva popravek krivic, omogoča doživljenjsko mesečno rento, odškodnino po posebnem zakonu, ki ureja poplačilo vojne, štipendije, prednost pri sprejemu v dijaški oz. študentski dom, pravico do kritja stroškov šolske malice. »S to novelo po skoraj 30 letih od dogodkov, povezanih z vojno, ko ocenjujemo, da je skrajni čas, da se vsem otrokom, ki so utrpeli škodo zaradi izgube starša, prizna pavšalna odškodnina. Predlog je, da se otrokom padlih prizna pravica do pavšalne odškodnine 100 tisoč evrov. Približno 20 upravičencev se predvideva. Ter da imajo pravico do odškodnine v višini 50 tisoč evrov svojci, zakonski in izvenzakonski partnerji teh, ki so padli v vojni za Slovenijo.«

0 vnosov

Podaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja