Vsi ukrepi NSi, ki bi izboljšali predlog proračuna, pa jih je vlada zavrnila ali preslišala

DELI:
14.11.2017, NSi

Jožef Horvat je bil v današnjem stališču poslanske skupine NSi zelo kritičen do predloga proračunov za leti 2018 in 2019, ki jih je predstavila vlada. (Vse to si lahko preberete TUKAJ.)

Da je imel osnovo za kritiko si lahko tudi sami preberete spodaj. V svojem govoru je omenil tudi veliko predlogov, ki jih je NSi predlagala za izboljšanje poslovnega okolja v državi, zmanjšanje davkov in obdavčitve plač. Z amandmaji smo proračun želeli spremeniti tudi na področju družinske politike, kulture in pri izenačevanju možnosti invalidov.

A vedno znova so bili naši predlogi zavrnjeni ali preslišani.

 

Spremembe zakona o dohodnini

1. Davčna razbremenitev je ena izmed prioritet politike Nove Slovenije, zato smo že dvakrat vložili novelo zakona o dohodnini. S tem predlogom smo želeli povišati splošno dohodninsko olajšavo na 7.000 evrov. S tem predlogom zakona bi

  • se povečale neto plače zaposlenih. Žal vlada v danes obravnavanih proračunskih dokumentih počne ravno nasprotno. Povečuje izdatke za plače, namesto, da bi zmanjšala obremenitev davkov.
  • Povišanje splošne olajšave bi med drugim rešilo tudi težavo delavcev migrantov, saj povišana splošna olajšava odpravlja potrebo po doplačevanju visokih razlik pri dohodnini v Sloveniji.

Žal je bila na matičnem delovnem telesu naša novela Zakona o dohodnini zavrnjena.

 

Spremembe zakona o davku na dodano vrednost

2. Davčno razbremenitev smo z amandmaji poskušali uveljaviti v postopkih obravnave novele Zakona o davku na dodano vrednost, ko smo predlagali znižanje obeh davčnih stopenj davka na dodano vrednost na nemško raven.

Žal smo bili zopet zavrnjeni.

 

Predlogi za davčno razbremenitev dela

3. Predlagali smo tudi davčno razbremenitev dela:

  • Pripravili in vložili smo predlog novele Zakona o prispevkih za socialno varnost, kjer smo predlagali uveljavitev razvojne kapice. To pomeni, da smo pri štirih bruto minimalnih plačah predlagali zgornjo mejo zneska prispevkov za socialno varnost za delodajalce.
  • Ob tem smo predlagali tudi uvedbo socialnega copatka. To pomeni, da bi določili spodnjo mejo dohodka, od katerega se prispevkov ne bi plačevalo.
  • Z novelo smo predlagali tudi, da se izplačilo božičnice z vidika plačila prispevkov obravnava enako kot regres, kar pomeni oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost v višini 70 odstotkov povprečne mesečne plače.

Koalicija je za naše predloge razbremenitve obdavčitve dela, ki je ena izmed najvišjih v Evropi, ostala brez posluha.

 

Paket zakonov za pregon bančnega kriminala

4. Za zagotovitev vzdržnosti proračuna v prihodnosti je nujno potrebno izboljšati zakonodajni okvir, ki ureja pregon bančnega kriminala. Prav zato smo v NSi predlagali paket zakonov za pregon bančnega kriminala, s katerimi bi uvedli:

  • specializirane sodne oddelke za reševanje zadev bančne kriminalitete
  • ter oddelek za pregon bančnega kriminala znotraj specializiranega državnega tožilstva. Za dolgoročno vzpostavitev fiskalne stabilnosti je nujno preprečiti ponovitev že videnih kriminalnih zgodb v našem bančnem sistemu.

Žal pa odbor za pravosodje v nasprotju z voljo večine državnega zbora predlogov zakonov ni podprl.

 

Predlog za pomoč družinam

5. Z amandmajem smo predlagali povečanje sredstev podprogramu Programi v pomoč družini. Povečana sredstva bi omogočila, da bi pristojno ministrstvo vsaj poskusno lahko odprlo preventivne programe v podporo družini, kot so na primer šola za zakon, za zdrave partnerske odnose, družinska terapija, šola za starše. Trenutni programi v pomoč družini so namreč preveč usmerjeni le v kurativo.

Žal koalicija tudi tega našega predloga ni podprla.

 

Več sredstev za invalide

6. Predlagana sredstva na postavki Izenačevanje možnosti invalidov v letu 2019 po naši presoji ne zadostujejo za popolno izvajanje sprejetega Zakona o osebni asistenci. Zaradi tega smo vložili amandma, kjer smo predlagali povišanje sredstev za 1 MIO EUR, s čimer bi lahko financirali razširjen krog upravičencev do komunikacijskega dodatka.

 

Za boljši razvoj podeželja

7.  Z amandmajem smo predlagali povečanje sredstev podprogramu Razvoj podeželja na raven sprejetega proračuna za leto 2018. Če želi Slovenija dosegati cilje na področju kmetijstva, še posebej višje samooskrbe, potem je nujno okrepiti vlaganja v razvoj slovenskega podeželja.

Amandma žal ni bil sprejet.

 

 

Za prekinitev propadanja kulturne dediščine

8. Na področju kulture smo predlagali povečanje sredstev za podprogram Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost. V Sloveniji je veliko objektov kulturne dediščine neprecenljive vrednosti slabo vzdrževanih in propadajo. S prenovo takšnih objektov bi ohranili kulturno dediščino, obenem pa bi jih lahko izkoristili za razvoj turizma.

Pa tudi za ta predlog, žal, koalicija nima posluha.

 

Preberite še kako vlada vsako napoved gospodarske rasti v naši državi izkoristi za večanje državne porabe. (TUKAJ)

Preberite tudi stališče NSi o celotnem predlogu proračunov za leti 2018 in 2019. (TUKAJ)