V NSi podpiramo pokop mrtvorojenih in splavljenih otrok

DELI:
23.09.2016, NSi

pokopalisceV Novi Sloveniji ostro zavračamo manipulacije, ki so se pojavile v zvezi z našim domnevnim nasprotovanjem pokopu mrtvorojenih in splavljenih otrok.

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je bil sprejet julija 2016 in o katerem se je ponovno odločalo pretekli torek, 20. septembra 2016, v celoti nadomešča zakon, ki je bil sprejet leta 1984 in na novo ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. Ker to področje, ki se tiče vsakega posameznika, zahteva veliko mero občutljivosti in pietete, je še toliko bolj pomembno presojati posledice, ki jih zakon prinaša.

Med drugim v prvem odstavku  20. člena ureja pokop ali upepelitev »mrtvega ploda, ki se ne glede na njegovo gestacijsko starost lahko opravi na podlagi izrecne želje staršev. Pokop ali upepelitev se opravi na podlagi zdravniškega poročila porodničarja-ginekologa o vzroku smrti in ob smiselni uporabi določb tega zakona.« To smo vedno podpirali, prav tako nikoli v teku obravnav v državnem zboru, to določilo ni bilo deležno nikakršne razprave nobene izmed političnih strank.

Smo pa pri obravnavi zakona nasprotovali drugim predlogom, ki so po našem mnenju nesprejemljivi. Nikakor se ne moremo strinjati z določbo istega zakona, ki izrecno prepoveduje, da bi pokojnik kljub izraženi poslednji volji ležal doma, če je v kraju mrliška vežica. Če umrli želi, da se slovo opravi v njegovi domači hiši, na njegovem domu, je to po našem mnenju potrebno spoštovati. Predvsem na podeželju, kjer imata dom in domačija še vedno drugačen pomen kot v mestih, se še vedno ohranjajo tovrstni običaji. Sprejeti zakon izrecno nasprotuje, da bi umrli ležal doma in to tudi v primeru, če je pokojnik umrl doma in so ga svojci doma uredili. V NSi smo z ustreznim dopolnilom uspeli tudi doseči, da lahko pokojnik do pogreba leži dva dni in ne le en dan, kot je bil prvotni predlog zakona.

V NSi nismo podprli zakona tudi zaradi tega, ker svojci v primeru smrti nimajo pravice izbire izvajalca prvega prevoza pokojnika iz kraja smrti, kot tudi zaradi zelo verjetnega povišanja stroškov pogrebnih storitev, čemur so nasprotovale prav vsa združenja občin (SOS, ZOS, ZMOS) in upokojenci. To so bili ključni razlogi, zakaj NSi zakona ni podprla, seveda pa podpiramo določbo, ki omogoča pokop mrtvorojenih in splavljenih otrok na željo staršev. Zakonu nismo nasprotovali zaradi te določbe, ampak ker zakon kot celota za prebivalce prinaša več negativnih kot pa pozitivnih učinkov.

V NSi spoštujemo človeka od spočetja do naravne smrti, kamor sodi tudi pravica do izražene poslednje volje in pokopa. Naj ob tem spomnimo, da smo bili edina politična stranka, ki je pri obravnavi zakona o presaditvi delov človeškega telesa vložila dopolnila, da se organov evtanaziranih oseb ne sme presajati, kot tudi ne delov splavljenih zarodkov, s čimer bi preprečili vsakršno trgovanje, ki se je na primer nedavno zgodilo v ZDA.

Vsakršno zlonamerno podtikanje in izražanje dvomov v verodostojnost NSi, ki smo mu priča predvsem na družbenih omrežjih, zato odločno in argumentirano zavračamo.