SUM KORUPCIJE: IZBRANO PODJETJE ZA ODSTRANITEV TEHNIČNIH OVIR NA MEJI S HRVAŠKO TRIKRAT DRAŽJE OD NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

DELI:
28.02.2023, NSi

Nova Slovenija je vložila zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, s katero želimo razjasniti sume netransparentnosti in resnih korupcijskih tveganj pri postopku oddaje javnega naročila za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji s Hrvaško.

Kot je pojasnil poslanec Žakelj, se je postavitev tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško začela leta 2015. Postopek izbora izvajalca je že takrat sprožil odmevno afero zaradi netransparentnosti izbora in potencialnih korupcijskih tveganj. »Izbrani izvajalec je bilo podjetje Minis d.o.o, ki je bilo za izvedbo naročila izbrano brez javnega razpisa zgolj s postopkom pogajanj, saj naj bi se z izvedbo posla mudilo,« je bil uvodoma jasen poslanec Janez Žakelj na novinarski konferenci.

Tudi pri postopku oddaje javnega naročila za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško so se pojavili jasni znaki netransparentnosti in delovanja v nasprotju s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju. »Izvedba postopka vzbuja resne sume glede koruptivnosti posla, saj je bilo podjetje Minis d.o.o., ki je ograjo postavljajo, v močno privilegiranem položaju v razmerju do drugih ponudnikov. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa je bilo postavljeno relativno visoko,« je pojasnil poslanec Žakelj.

Izbrano podjetje trikrat dražje od najugodnejšega ponudnika

Potem ko je bilo jasno, da obstajajo ponudniki, ki bi bili posel pripravljeni izvesti ceneje, bi naročnik postopek oddaje naročila moral ustaviti in javno naročilo z vsemi zahtevanimi detajli ponovno objaviti (pregledne situacije celotnega poteka trase tehničnih ovir, potrebne karakteristike specialnega orodja za demontažo). »Kljub temu je za izvedbo posla naročnik izbral ponudnika, ki je bil skoraj trikrat dražji od najugodnejšega ponudnika. Tako bo isto podjetje za posel postavljanja in podiranja tehničnih ovir zaslužilo več kot 16,5 milijonov evrov,« je še izpostavil Janez Žakelj.

Podjetje Minis je bilo za postavitev tehničnih ovir izbrano brez javnega razpisa zgolj s postopkom pogajanj, saj naj bi se z izvedbo posla mudilo. Podjetje ni imelo resnih referenc, imelo je večkrat blokirane račune. Pred pridobitvijo omenjenega posla je z žico ogradilo le ljubljanski živalski vrt, celjsko bolnišnico in nekaj drugih javnih ustanov. »Pred letom 2015 je podjetje imelo le enega zaposlenega in 200.000 evrov letnih prihodkov. Javnost je razburil podatek, da je bil sedež podjetja v Žalcu na istem naslovu kot pisarna lokalnega odbora tedaj vladne stranke SMC. Ministrstvo je vsebino treh pogodb javnosti posredovalo šele na podlagi sodbe Upravnega sodišča tri leta po njihovem podpisu. Tri tedne po razkritju naj bi prišlo na dan, da je podjetje Minis posel pridobil z lažno izjavo, da ima poravnane vse obveznosti. Zaradi tega naj bi mu sodišče za 5 let prepovedalo sodelovati na javnih razpisih,« je dodal Janez Žakelj.

Razkritje pogodb je prineslo nove dvome v transparentnost sklenjenega posla in razkrilo resna korupcijska tveganja pri izvedbi posla. V prvi pogodbi je podjetje Minis d.o.o. v primeru 70 % avansa zagotovilo dobavo žice še isti dan, kar je sprožilo utemeljene pomisleke o tem, da je bil posel dogovorjen že vnaprej. »Nevladna organizacija Transparency International je zaradi utemeljenega suma, da tovrstnega soglasja naročnik ni pridobil, na okrožno državno tožilstvo naznanilo sum storitve kaznivega dejanja zoper direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve. Ministrstvo je vsebino treh pogodb javnosti posredovalo šele na podlagi sodbe Upravnega sodišča tri leta po njihovem podpisu. Tri tedne po razkritju naj bi prišlo na dan, da je podjetje Minis posel pridobil z lažno izjavo, da ima poravnane vse obveznosti. Zaradi tega naj bi mu sodišče za 5 let prepovedalo sodelovati na javnih razpisih,« je povedal poslanec Žakelj.

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni objavil preglednih situacij poteka tehničnih ovir na terenu. Tisti ponudniki, ki za razliko od podjetja Minis niso poznali natančne trase poteka tehničnih ovir, zato niso mogli pripraviti kvalitetnih ponudb. »Ponudniki so na portalu javnih naročil od naročnika skušali pridobiti te podatke, a je naročnik to zavrnil z razlago, da gre za državno skrivnost. 15. februarja 2023 je sledilo presenečenje, saj je Generalna Policijska uprava ugodila zahtevi novinarjev časopisa Dnevnik. Posredovala jim je popoln seznam parcel, na katerih je vzpostavljena služnost za namen postavljanja, vzdrževanja in podiranja ograje,« je poudaril Janez Žakelj.

V Novi Sloveniji menimo, da je bil postopek oddaje javnega naročila za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško izveden netransparentno in v nasprotju s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju. Zato zahtevamo nujno sejo komisije za nadzor javnih financ, kjer predlagamo, da po končani razpravi poslanci sprejmejo naslednja sklepa:

  1. Računskemu sodišču Republike Slovenije predlaga izvedbo revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja Ministrstva za notranje zadeve,
  2. Komisiji za preprečevanje korupcije, da v skladu s svojimi pristojnostmi uvede postopek zaradi suma korupcije pri izvedbi Javnega naročila.

Celotno besedilo zahteve je dostopno tukaj: Vložena zahteva_nujna seja KNJF