SOCIALNI SISTEM BO ODSLEJ PREGLEDEN IN UPORABNIKU PRIJAZEN

DELI:
04.06.2021, NSi

Janez Cigler Kralj je predstavil predloge sprememb zakona o urejanju trga dela, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

“Če otrok iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje osnovne šole, se otroški dodatek avtomatsko začne izplačevati v materialni obliki za tri mesece, saj verjamemo, da je izobrazba ključnega pomena pri izhodu iz revščine,” je na novinarski konferenci dejal minister za delo Janez Cigler Kralj. Prav tako se uvaja ukrep za preprečevanje trajne brezposelnosti, po katerem je primerna zaposlitev po novem tudi zaposlitev, ki ustreza največ za dve ravni nižji izobrazbi brezposelnega glede na ustrezno zaposlitev, medtem ko je doslej lahko bila nižja za največ eno raven.

Janez Cigler Kralj je dejal, da bo socialen sistem sedaj pregleden in uporabniku prijazen. »V središče odločanja o pravicah želimo postaviti ljudi in njihovo dostojanstvo. Pomoč želimo ponuditi tistim, ki jo zares potrebujejo,« je poudaril. Kot je dejal minister, to pomeni ‘bolje ciljane’ transferje: “Spremembe prinašajo posodobitev transferjev, da bo sistem preglednejši in bolj življenjski ter da bo šla pomoč res v prave roke.”

Na ministrstvu želijo narediti tudi ločnico med družinsko in socialno politiko. »Družino želimo podpreti tako, da ljudje ob odločitvi za družino ne bodo imeli nižjega življenjskega standarda kot tisti, ki se za družino ne odločijo. Socialna politika bi morala pomagati najranljivejšim, da ne padejo v revščino. Prepletanje družinske in socialne politike zdaj v sistem vnaša precej nepravičnosti in povzroča slabo voljo,« je še izpostavil minister.

Pri uveljavljanju pravic do otroškega dohodka se ne bo več upoštevalo lastništvo materialnih sredstev družine, ampak samo dohodki. »Letne pravice iz javnih sredstev so večinoma namenjene otrokom, kar pomeni, da mora biti v središču otrok ne glede na dohodke družine, je poudaril minister Cigler Kralj.

Socialnovarstveno področje zadevata predloga sprememb zakonov o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o socialnovarstvenih prejemkih. Postopek priznavanja pravic iz javnih sredstev naj bi bil enostavnejši. Materialni položaj družine, na podlagi katerega se priznavajo letne pravice, kot so pravica do otroškega dodatka, državne štipendije, subvencije vrtca, kosila in malice, se danes ugotavlja na podlagi premoženja in dohodkov družinskih članov. Ker pa je vpliv premoženja na priznanje posamezne pravice majhen, naj bi se materialni položaj družine po novem ugotavljal zgolj na podlagi dohodkov.

Pravila za upoštevanje dohodka naj bi poenostavili, tako da bi se primarno upošteval materialni položaj na podlagi dohodkov iz preteklega leta, torej praviloma dohodninske odločbe, izjemoma pa dohodek v zadnjih treh mesecih pred mesecem, ko je bila vloga vložena. V dohodek se ne bosta vštevala kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo do višine minimalne plače. Upravičenec bo lahko zaprosil za nov izračun, če se bo njegov gmotni položaj bistveno poslabšal.

1 reply

Podaj komentar

Št. vpisov: 1

Podaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja