Tudi OZS podpira rešitve NSi za podporo obrtnikom, samozaposlenim in upokojencem

DELI:
25.01.2018, NSi

Predlog NSi, da se upokojencem omogoči dvojni status, podjetnikom omogoči bolj pravično obravnavo v primeru delovnih nesreč ter da se končno upošteva prostovoljno vplačane prispevke v pokojninsko blagajno, je bil na včerajšnji seji državnega zbora v prvem branju sprejet z 63. glasovi za. Predlog bo tako šel v nadaljnjo obravnavo.

Predlog NSi so podprli tudi v Obrtni zbornici Slovenije (OZS), kjer so poslance pozvali, da sprejmejo spremembe in dopolnitve zakona, ki smo jih vložili v NSi. Zapisali smo tudi njihovo mnenje o rešitvah NSi.

Tudi po upokojitvi naj podjetnik dela, če to hoče

Prvi cilj sprememb, ki jih predlagamo, je želja upokojenim obrtnikom in samozaposlenim omogočiti prejemanje polne pokojnine in hkratno zaposlitev za polni delovni čas. To pomeni ureditev dvojnega statusa upokojencev tako, da bo omogočeno hkratno prejemanje polne starostne pokojnine in opravljanje dejavnosti oziroma zavarovanje iz tega naslova za polni delovni čas.

Stališče OZS: Za upokojene obrtnike je sporno to, da niso upravičeni do prejemanja polne pokojnine, če želijo nadaljevati svojo dejavnost po upokojitvi. Za pokojninsko blagajno je to celo koristno, saj polni prispevki teh zavarovancev pomenijo dodaten priliv. V OZS so prepričani, da bi morala država spodbujati tiste upokojene obrtnike, ki želijo ostati delovno aktivni, ne pa, da jih omejuje in celo spodbuja k delu na črno.

Področje regresnih zahtevkov bo z našim predlogom bolj pravično

Drugi cilj spremembe je urediti področje regresnih zahtevkov oz. odškodnin Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tako, da bo zasledovano načelo pravičnosti in načelo sorazmernosti. NSi želi z zakonom, na področje regresnih zahtevkov oz. odškodnin ZPIZ-a vnesti več pravičnosti. Predlagatelji zakona smo jasno izrazili prepričanje, da mora delodajalec, kadar povzroči nezgodo namenoma, stroške vseh rent in zdravljenj delavca v celoti prevzeti sam.

Stališče OZS: Že vrsto let si prizadevamo rešiti perečo problematiko regresnih zahtevkov ZZZS, ki jih ima ta do delodajalca v primeru poškodbe, smrti ali bolezni zavarovanca, če niso bile v celoti izpolnjene obveznosti za varnost in zdravje pri delu. Pri nas je delodajalec odgovoren tudi v primeru, ko delavcu spodrsne na luži. Regresni zahtevki znašajo tudi 100 tisoč evrov in več, kar kar je za manjše obrtnike in podjetnike lahko pogubno. Zakonodajalec bi moral omejiti odgovornost in podjetjem omogočiti, da ta riziko sploh lahko zavarujejo.

Predlagamo upoštevanje delovne dobe prostovoljnim zavarovancem

Tretji razlog zakaj predlagamo spremembo zakona pa je odprava krivice prostovoljnim zavarovancem Pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ). Problem je namreč v tem, da se številnim ljudem, ki so na dan 31. 12. 2012 in po njem vplačevali prispevke za pokojninsko dobro brez dokupa, le-ti zaradi naknadne odločitve vlade niso upoštevali. S spremembami bi odpravili krivično ureditev, ki je številne ljudi, ki so v dobri veri, da se jim bodo vplačila štela v pokojninsko dobo, pustila na cedilu.

Več o zakonskih spremembah lahko preberete TUKAJ.