Ljudmila Novak: Tudi na stanovanjskem področju moramo izboljšati normativni okvir

DELITE TA
PRISPEVEK
29.10.2015, NSi

LNovak_DZ_govornica_maj2015“Stanovanjsko področje je eno od področij, ki potrebuje boljši normativni okvir in vzpostavitev okolja, v katerem bodo državljani lahko z lastnimi potenciali poskrbeli zase, za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja,” je predsednica NSi Ljudmila Novak poudarila v razpravi o predlogu Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu, ki se je odvila na seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Dodala je še, da ima država na tem področju še veliko možnosti. Izpostavila je nujno pospešitev sprejemanja OPN pri občinah. Prav s skrajševanjem rokov za pridobivanje soglasij ministrstev in hitrejšim sprejemanjem OPN se bo sprostilo kar nekaj površin za gradnjo, je prepričana predsednica NSi Ljudmila Novak.

Nadalje je velika ovira za pridobivanje sredstev za urejanje stanovanjskega vprašanja kreditna nesposobnost prosilcev, zlasti med mladimi. Še vedno imamo velik delež zaposlitev za določen čas in drugih oblik dela, kar je ovira, da banke stanovanjskih kreditov prosilcem ne odobrijo. Tudi na tem področju lahko država še mnogo postori, je opozorila Ljudmila Novak.

Kar pa se tiče velikega števila nezasedenih stanovanj, pa mora država zlasti prek instrumentov davčne politike in izvajanja nadzora zagotoviti bodisi oddajo v najem ali prodajo takih praznih stanovanj. Aktivnost države na teh področjih bo prinesla rezultate, sam sprejem resolucije pa želenih premikov ne bo prinesel, saj gre za akt s presplošnimi rešitvami, ki so tudi brez ustreznih rokovnih okvirov.