Kaj o ukrepih NSi za nižje davke pravijo gospodarstveniki, delodajalci in sindikati

DELITE TA
PRISPEVEK
17.09.2015, NSi

sindikatiNSiVodstvo NSi je v mesecu septembru o ukrepih za nižje davke že opravilo dvostranske pogovore z Združenjem Manager, Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS), Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS), Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in vodstvom Konfederacije sindikatov Slovenije – Pergam.

Vodstvo NSi se je danes sestalo še z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije (KS-90) in s Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS).

V nadaljevanju objavljamo izjave za javnost vseh predstavnikov in vodij organizacij, s katerimi je vodstvo NSi opravilo dvostranske pogovore o ukrepih za nižje davke.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Jože Smole:

“Predvsem me veseli, da se je stranka odločila predlagati ukrepe, ki ne gredo zgolj v smeri gašenja požarov, polnjenja davčne blagajne in reševanja največjih anomalij, temveč sistematsko rešujejo vprašanje. Plače pri nas so praktično najbolj obremenjene v Evropi, zato moramo najti pot, da bo prišlo do razbremenitve delodajalcev in do večjih neto plač.”

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Samo Hribar Milič:

“Učinki, ki so jih z ukrepi za nižje davke predvideli v NSi, kot so spodbuda gospodarstvu, večja konkurenčnost majhnih podjetij, spodbuda vlaganjem v podjetjih, so realni. Bojimo pa se, da bi zaradi izpada v državni blagajni gospodarstvo obremenili s kakšnimi drugimi davki in prispevki, zato bomo od ministrstva za finance terjali, da se vztraja pri že sprejetih odločitvah, da se gospodarstva dodatno ne obremenjuje.”

Generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) Igor Antauer:

“Vsaka smer, ki pelje v razbremenitev gospodarstva in generira nova delovna mesta, je ustrezna. V zvezi s predlogi imamo nekaj pomislekov, ampak ti so zgolj tehnične narave. Danes predstavljeni ukrepi so namenjeni razbremenitvi delodajalcev in srednjega razreda. V določenem delu, ki se navezeju na razbremenitev delodajalcev, bi morda lahko bili še bolj ambiciozni. Zadovoljen sem, da smo si danes izmenjali svoja stališča, saj brez tega ni možno pristopiti k celovitem reševanju gospodarstva. Tudi v bodoče smo pripravljeni sodelovati pri takšnih ukrepih.”

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh:

“Stranka NSi podpira naša načela za dobrobit slovenskega gospodarstva, zato so moji občutki po današnjem srečanju dobri zlasti zato, ker gredo ukrepi resnično v smer zniževanja davkov in prispevkov. To pa je tudi pogoj za normalno gospodarsko okolje v Sloveniji, saj se z razbremenitvijo podjetij lahko povečata zaposljivost in potreba po novih delovnih mestih. Z nižjimi davki in prispevki in z umikom nekaterih nevarnih birokratskih ovir lahko za slovensko gospodarstvo naredimo veliko. Naša skupna zaveza je, da gospodarstvo zaposli mlade in tiste, ki iščejo službo.”

Izvršna direktorica Združenja Manager Sonja Šmuc:

“Predlogi NSi v velikem delu zaobjemajo to, kar si v Združenju Manager že dlje časa prizadevamo. To pa je razbremenitev delodajalcev visokih davkov, s čimer bi se okrepil srednji razred, kar bi vodilo k dvigu potrošnje. S tem bi v Sloveniji lahko prišli od visokih bruto plač, ki obremenjujejo podjetja, in nizkih neto plač, ki so razočaranje za vse zaposlene, do tega, da bi plače postale dostojne poklicom, ki jih ljudje opravljajo, podjetja pa bi z dodatnimi olajšavami postala konkurenčnejša.”

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič:

“Stranke imajo pravico, da opredelijo svoj odnos do davčnega področja, ki je izjemno pomemben za to državo. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije smo za to, da se to področje reformira, imamo svoje predloge, ampak tisto, kar bi rad glede današnjega pogovora z vodstvom NSi rekel, je, da tisto, kjer smo si relativno blizu, je področje, da bi bila božičnica vendarle manj obdavčena. Da bi pri obdavčitvi božičnice sledili obdavčitvi regresa. Tudi relativno blizu smo predlogu, da bi na dohodninskem področju morali razbremeniti srednji sloj. So pa vprašanja s katerimi se ne strinjamo. Smo proti socialni kapici, ker ni nobenega razloga, da bi najbogatejši sloj plačeval manj v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Tudi zniževanju davka na dobiček pravnih oseb, čeprav samo za mala podjetja, nasprotujemo, saj menimo, da bi pri tem šlo za prevelik izpad. Opozarjamo, da je kapital v Sloveniji v primerjavi z delom absolutno premalo obdavčen. Potrebno je iskati večje prilive na večji obdavčitvi kapitala oziroma dobičkov.”

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) Branimir Štrukelj:

“Predstavitev je bila takšna, da ni zahtevala eksplicitnih odgovorov o podpori. Mi bomo na konfederaciji o teh predlogih ukrepov razpravljali. Dejstvo pa je, da so nekateri zelo oddaljeni pogledom sindikatom, zlasti razvojna kapica, kot jo imenujejo v NSi. Tu so stališča sindikatov več ali manj odklonilna. Zelo podobne poglede imamo sindikati pri vprašanjih, ki zadevajo manjši dotok davkov v proračun. Vsebinski poudarki pri kapici in pri razbremenitvi podjetij so namreč takšni, da bo verjetno težko prišlo do soglasja. Smo si pa bližje, če govorimo o razbremenitvi srednjega sloja prebivalstva, kar se tiče dohodninske lestvice in božičnice. To so ukrepi, ki so zanimivi, in verjamem, da se o njih lahko konstruktivno še naprej razpravlja.”

Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen:

“V zaključku sestanka z vodstvom NSi sem povedal, da so predlogi zelo dobri, a v nekem urejenem sistemu, kjer bi imeli tradicijo plačevanja in pobiranja davkov. V tem primeru bi to verjetno zaživelo. Pri nas pa je živo predvsem kreativno računovodstvo, zato se bojimo razvrednotenja takšnih ukrepov. Mislimo, da se z razbremenitvijo tistih, ki imajo največ, ne bo doseglo, da trg boljše zaživi. Verjetno ni pravi trenutek za takšne ukrepe, dokler se ne uredijo še marsikatere druge težave v tej državi. Od vseh ukrepov bi verjetno podprli tistega, ki predvideva nižjo obdavčitev božičnice.”

Več o ukrepih NSi za nižje davke si lahko preberete na spletnem naslovu www.nsi.si/ukrepi.