KADROVSKI TRENDI V SLOVENSKI VOJSKI SO SKRB VZBUJAJOČI

DELI:
21.02.2023, NSi

Ocena je, da bo v Slovenski vojski več upokojitev in odhodov iz nje  kot pa prihodov, prav tako se povečuje povprečna starost zaposlenih v obrambnem sistemu.

Poslanec NSi Janez Žakelj je na seji Državnega zbora naslovil vprašanje na obrambnega ministra Marjana Šarca: »Največji problemi, povezani s Slovensko vojsko, so prav v kadrovanju. Citiram: »Ljudje so hrbtenica sistema, pomanjkanje kadra je kritično. Dejali ste tudi, da ocene, da bo v Slovenski vojski konec leta zaposlenih manj kot 6 tisoč ljudi, so skrb vzbujajoče in ustavitev tega trenda bo ključnega pomena za nadaljnji razvoj Slovenske vojske. V začetku januarja letos je bila predstavljena nova resolucija o razvoju in investicijah, opremljanju v Slovenski vojski. Poleg tega, da ste predlagali skrajšanje obdobja, v katerem bodo izdatki za vojsko dosegli 2 % BDP, se pravi leta 2030, ste omenili tudi problem kadrovske sestave. V tem predlogu resolucije piše, da bo skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske do 10 tisoč pripadnikov, z možnostjo naraščanja sil v sklopu vojne strukture Slovenske vojske. Že v začetku januarja sem postavil vprašanje glede kadrovskih trendov v Slovenski vojski, do danes, po več kot mesecu in pol, tega odgovora še nisem prejel. To vprašanje je eno ključnih o prihodnosti Slovenske vojske v Sloveniji in posredno tudi za samo varnost. Vemo, da je situacija ne samo v regiji, tudi v Evropi in v svetu zaostrena.«

Odgovor ministra si lahko preberete tukaj: Odgovor Žakelj