Jožef Horvat o noveli SDH: V NSi smo proti vplivu politike v gospodarskih družbah

DELITE TA
PRISPEVEK
23.09.2015, NSi

slovenija 09.07.2015, Jozef Horvat, poslanec, NSi, foto: Anze PetkovsekDržavni zbor RS je v sklopu redne septembrske seje obravnaval predlog novele Zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki jo je vložila Združena levica s prvopodpisanim Luko Mescom, in predvideva večjo vlogo Državnega zbora RS pri upravljanju z državnim premoženjem. Predlog ZL je državni zbor zavrnil.

V nadaljevanju objavljamo stališče NSi, ki ga je na seji predstavil podpredsednik stranke Jožef Horvat.

“Spoštovani. Naj svojo predstavitev stališča Poslanske skupine Nove Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem državnem holdingu pričnem z ugotovitvijo, da upravljanje s premoženjem ni tista primarna funkcija, za katero bi bila poklicana ali usposobljena država oziroma politika. Primarna naloga države, primarna funkcija države, je skrb za tiste javne dobrine, ki jih po konsenzu kot take definira družba. To je sistem socialnega varstva, sistem zdravstva, sistem šolstva in obrambni sistem. To so ustavne kategorije. V slovenski ustavi ne boste našli besede podjetje, ne boste našli nič o menedžiranju gospodarskih družb, boste pa v 74. členu našli zapisano, da je gospodarska pobuda svobodna. Dejstvo pa je, da naša država kot lastnica dokaj obsežnega stvarnega premoženja, kot tudi kapitalskih deležev v podjetjih in kot lastnica, mora zagotavljati učinkovito in gospodarno upravljanje. Izkušnje iz preteklosti, ko je vsakokratna vladajoča politika nastavljala svoje kadre v gospodarskih družbah, so slovensko politiko praktično poenotile v zaključkih, da je potrebno upravljanje z državnim premoženjem urediti na način, ki bo onemogočal neposredno vmešavanje politike v gospodarstvo. Vprašanje pa je, ali je to možno izvesti.

Čeprav v Novi Sloveniji nismo podprli sedaj veljavnega zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki ločuje funkcijo upravljanja od funkcije lastništva, kar je po našem mnenju napaka, smo prepričani, da je ustanovitev Slovenskega državnega holdinga korak k boljšemu upravljanju s premoženjem v lasti države. V Novi Sloveniji smo tudi prepričani, da je treba postopek privatizacije pospešiti in podjetjem čim prej najti odgovornega lastnika. Dejstvo je namreč, da so podjetja, pa seveda tudi banke v zasebni lasti, bolje upravljane, imajo višje donose in racionalnejše poslovanje od tistih v državni lasti. Sedaj sprejeta strategija upravljanja kapitalskih naložb je po našem prepričanju proces privatizacije državnega premoženja na mnogih področjih zavrla, saj je nesistemsko razvrščala nekatere kapitalske naložbe med strateške ali pomembne. Na to dejstvo smo vladajočo koalicijo opozarjali ob sprejemanju tega dokumenta, ki odraža nekatere parcialne interese strank koalicije.

Predlagana novela zakona ponovno vpeljuje neposredni vpliv politike na gospodarjenje z državnim premoženjem, s tem da bo vsakokratna vladajoča koalicija lahko zaustavila prodajo državnega premoženja, pa čeprav bo prodaja z ekonomskega vidika smotrna. Krščanski demokrati zagovarjamo umik politike iz podjetij oziroma konec političnih intervencij v slovenskih podjetjih. Naloga politike je zagotavljanje stabilnosti institucionalnega okolja, znotraj katerega delujejo podjetja, ne pa vodenje podjetij, ki na trgu prodajajo dobrine in storitve komercialne narave. Krščanski demokrati tudi odklanjamo dosedanje mehanizme, ko zaradi političnih intervencij v podjetja volitve v Državni zbor Republike Slovenije pomenijo tudi volitve v uprave in nadzorne odbore podjetij. Trdimo, da je za poslovanje podjetij nesprejemljivo rušiti modele nadzora in upravljanja ob vsakokratnih volitvah, in da tak način upravljanja dokazano vodi k slabim rezultatom. Zato je umik politike iz gospodarstva nujen. Potrebno pa je tudi to, da politika oziroma bolj točno, visoki vladni funkcionarji, ministri, ne kritizirajo oziroma ne pljuvajo po tujih investitorjih. Pljuvanje je grda beseda, se opravičujem, pa zgolj citiram enega od slovenskih tednikov v preteklem tednu. Da nek visok vladni funkcionar pljuva po tujem investitorju, ko ravno ta odpira nova delovna mesta, je vredno interpelacije.”