Jožef Horvat o neoblikovanem Fiskalnem svetu: Ne silite nas k ustavni obtožbi!

DELI:
14.04.2016, NSi
OZP_Jozef_Horvat2016

Fotografija: Državni zbor/Žejavec

Poslanec NSi Jožef Horvat je v začetku razprave na parlamentarnem odboru za finance opozoril, da je predlog odloka o okviru oblikovanja proračuna prispel v situacijo, ko nimamo oblikovanega fiskalnega sveta, ki bi bdel nad številkami. To pomeni, da minister krši zahteve Zakona o fiskalnemu pravilu, ki je bil sprejet celo z dvotretjinsko večino.

Podpredsednik NSi je bil o odnosu vladne koalicije do Zakona o fiskalnem pravilu jasen in je v zvezi s tem dejal: »Ne silite nas k razmišljanju o ustavni obtožbi.« Opozoril je tudi, da polemika o metodologiji ugotavljanja strukturnega primanjkljaja še vedno ni razčiščena. Jožef Horvat je zato predlagal, da se obravnava predloga odloka prestavi, vse dokler se ne razčistijo ta vprašanja.

Način financiranja socialne države je popolnoma odvisen od naše ekonomske politike

»Ko se pogovarjamo o tako pomembnih vprašanjih, kot je priprava proračuna do leta 2019, bi od koalicije lahko pričakovali “fair play” odnos, kjer se upošteva različna mnenja, konkretne številke in zakonske določbe. Način s katerim je vlada začela postopek oblikovanja okvira proračuna je zato po njegovem mnenju neprimeren,« je dejal in opozoril, da razvite države v tem trenutku oblikujejo moderno ekonomsko politiko, v Sloveniji pa se vlada obnaša po načelu “kar bo pa bo“.

Poslanec NSi je bil kritičen tudi do načina financiranja socialne države, ki je v tem trenutku popolnoma odvisno od ekonomske politike države. »Mi ta trenutek eno milijardo več porabimo kot ustvarimo. Ekonomska politika do leta 2019 pa bi morala odgovoriti na vprašanje, kako eno milijardo več pridelati. Vsi dobro vemo, kje v državi se ustvarja denar,« je pojasnil.