Jože Strgar ob 25. obletnici Republike Slovenije: Moja krščanska demokracija po 25 letih

DELI:
03.06.2016, NSi

strgar_bannerKo povemo, da vsak svojo »malho hvali«, naj jo vsaj do neke mere hvalim tudi sam. Naj povem, da je samostojno Slovenijo rodila krščanska demokracija. Predrzna misel, priznam, a dejstva jo podpirajo. Slovenski katoličani smo bili v tistem času edina skupina državljanov v okviru Medškofijskega odbora za izobražence (MOI), ki smo bili povezani s tistimi političnimi silami in strankami po Evropi, ki so nas brezpogojno in kot prve najprej podprle in priznale. Nam kot predstavnikom MOI-ja – meni kot predsedniku in Alojzu Peterletu kot aktivnemu sodelavcu in potem predsedniku Krščanskih demokratov, so bila vrata na vse strani odprta. Čeprav je bila vsa levo usmerjena Evropa, vključno z ZDA, proti naši osamosvojitvi, smo se slovenski katoličani in hkrati krščanski demokrati z veseljem in ponosom lotevali nujnih državljanskih operacij. Vse to sem podrobneje opisal v knjigi Treba je povedati, ki je lani izšla pri založbi Družina. Naj zgolj ponovim: Uspeli smo, rodila se je samostojna Slovenija.

Zatem pa so začele prihajati številne težave. Danes sicer imamo samostojno državo, a namesto, da bi živela ustvarjalno, v območju pravičnosti in poštenja, za kar smo si prizadevali, nas težijo številne stare in nove težave. Vdor boljševistične doktrine, ki je podirala vse, vključno z našo življenjsko naravnanostjo po naravnih in božjih zakonitostih, nas je vsestransko pohabila – v preveliki meri smo sprejeli njeno anarhistično sprevrženost, iz katere se moramo sedaj izkopati.

Povedati želim, ali moram, da smo krščanski demokrati spet na vrsti! Imamo plodovito zgodovino, trdne duhovne korenine in jasen pogled na probleme časa. Očitajo nam sicer, da je velik del krščanskih ljudi v neki drugi stranki in da svojih ustvarjalnih začetkov ne poznamo, da ne poznamo J. E. Kreka in da »se gremo« zgolj podjetniško liberalnost. Prav, morda za koga to velja, a krčansko usmerjeni izobraženci smo Krekove dneve prirejali že v starem socializmu – na Šentjoštu, v njegovem rojstnem kraju in tudi kasneje. Pred kratkim pa smo o njem in njegovi SLS priredili poseben seminar s poznavalcem takratnega časa dr. Markom Kremžarjem. Vse to smo počeli člani naše stranke, ki se danes imenuje NSi – krščanski demokrati. Zavedamo se, da je Krekov duhovni ter družbeni model še vedno v veliki meri aktualen.

V »dobronamerni« javnosti je prezrto še nekaj: Kar nekaj let je predsednica NSi Ljudmila Novak hodila iz kraja v kraj, kakor nekdaj J. E. Krek in prirejala srečanja o pomembnosti krščanskih življenjskih vrednot. Kje in kdo je še storil kaj podobnega?

Bodimo korajžni in se spet podajmo na pot za ustvarjalno in demokratično Slovenijo.

Jože Strgar, nekdanji župan Mestne občine Ljubljana (1990 – 1994)