Jernej Vrtovec: Očitno je vlada v primeru SDH in DUTB talec lobijev, zahtevamo izredno sejo DZ

DELITE TA
PRISPEVEK
04.11.2015, NSi

JernejVrtovec_NK_november_2015Poslanska skupina NSi je s podporo SDS in nepovezanega poslanca Bojana Dobovška zaradi škandaloznega kadrovanja v Slovenskem državnem holdingu (SDH) in Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora.»V NSi smo se za zahtevo za sklic izredne seje odločili, ker se po menjavah uprave DUTB in SDH zdi, da je vlada Mira Cerarja ugrabljena s strani lobijev in omrežij oz. da je njihov talec in sama ne odloča več o ničemer več. Zakaj tako mislimo? Pri menjavi uprave SDH je bila očitno kršena zakonodaja. Naj navedem drugi odstavek 46. člena zakona o SDH, ki pri imenovanju uprave SDH pravi, da je za člana uprave SDH lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, izpolnjuje še pogoj, da jo odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost,« je na novinarski konferenci uvodoma dejal poslanec Jernej Vrtovec.

Predsednik uprave SDH nekdaj v vlogi podeljevalca kreditov

Kot je pojasnil Vrtovec, je bil imenovani predsednik uprave SDH Marko Jazbec med leti 2009 in 2012 tudi član uprave NLB in predsednik kreditnega odbora. »V tem času pa je NLB zabeležila naslednje rezultate: Leta 2009 87 milijonov evrov izgube, leta 2010 202 milijona evrov izgube, 2011 239 milijonov evrov izgube, 2012 274 milijonov evrov izgube. Spoštovana vlada, ali je Jazbec po vašem mnenju s tem dosegel dobre primerljive rezultate, kot jih v primeru imenovanja uprave SDH opredeljuje 46. člen zakona o SDH,« je vprašal poslanec in dodal:

»Treba je izpostaviti tudi primer Barbare Smolnikar. Zakon o SDH v 39. členu, ki govori o imenovanju nadzornega sveta SDH, pravi, da je za člana nadzornega sveta SDH lahko izvoljen, kdor poleg pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, izpolnjuje še naslednje pogoje in merila: »Člani nadzornega sveta SDH ne smejo biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel razen poslov, v katerih je član nadzornega sveta SDH odjemalec običajnih produktov in storitev družbe, v kateri SDH ima ali upravlja kapitalsko naložbo, po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.«

Jernej Vrtovec je dejal, da je Barbara Smolnikar predsednica uprave NLB Vita d.d., ki si jo lastita matična NLB in belgijska KBC. »Gre za kapitalsko naložbo matične NLB. To pa pomeni, da je Barbara Smolnikar postala nadzornica SDH, čeprav je v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države, kar po zakonu SDH ne bi smela biti. Kako je torej vlada lahko kljub temu imenovala Barbaro Smolnikar za članico nadzornega sveta SDH in zakaj vlada pri imenovanju Barbare Smolnikar v nadzorni svet SDH ni sledila 39. členu zakona o SDH?,« se je vprašal Vrtovec.

Opozoril je tudi na pravilno postopanje vlade v primeru izredne seje nadzornega sveta SDH. V zvezi s tem je dejal: »Predlagatelji sklica izredne seje se hkrati sprašujemo, ali je bila izredna seja nadzornega sveta SDH ustrezno dokumentirana? Bo vlada kot skupščina SDH zaprosila nadzorni svet SDH za predložitev celotne dokumentacije dogajanja na seji nadzornega sveta, ko je ta imenoval novo upravo SDH (zapisnik seje, magnetogram ipd.)? Ali takšna dokumentacija sploh obstaja? Naj pri tem opomnimo, da je SDH po 63. členu ZSDH-1 zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja. Glede postopka tega posredovanja in dolžnosti zavezanca pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja (ZDIJZ).«

Tudi novi predsednik upravnega odbora DUTB prihaja iz NLB

Jernej Vrtovec je pojasnil tudi ozadje kadrovskih menjav na DUTB, kjer je pred nekaj dnevi novi predsednik upravnega odbora postal Marko Simoneti. »Vlada Mira Cerarja je 5. marca 2015 imenovala nove neizvršne direktorje DUTB, med katerimi je bil imenovan tudi Marko Simoneti. Marko Simoneti je do leta 2009 vodil Ljubljansko borzo, dokler ni novembra 2009 postal predsednik nadzornega sveta NLB. Nadzorni svet NLB pod vodstvom Marka Simonetija pa je leta 2009 v upravo NLB imenoval Marka Jazbeca, ki je zdaj postal predsednik uprave SDH. Marko Simoneti je bil predsednik nadzornega sveta NLB do konca leta 2012. Po javno dostopnih podatkih pa NLB v tem obdobju ni vložila nobene ovadbe zoper nekdanje vodilne v NLB, čeprav so mediji v tistem času objavljali informacije o hudih kršitvah korporativnega upravljanja pri nekdanjih vodilnih v NLB. Kako je torej lahko vlada Mira Cerarja dopustila, da je na tako odgovorno mesto v DUTB prišla oseba, ki je nadzirala delovanje NLB v času, ko se je že vedelo, da obstajajo na banki slabi krediti, pa pri tem ni ukrepala?,« se je ponovno vprašal poslanec NSi.

Vrtovec: Kaj bo ob padlih standardih etike in morale Mira Cerarja storil Goran Klememčič?

»Vse obljube premierja Mira Cerarja o etiki in standardih so se razblinile. Danes lahko govorimo o Miru Cerarju pred volitvami in Miru Cerarju po volitvah. Od etike in morale so ostale zgolj prazne obljube. Takšnega pritlehnega kadrovanja Republika Slovenija še ni videla. Vlada torej daje podporo posameznikom, ki so sokrivi za več milijardno bančno luknjo, ki smo jo sanirali davkoplačevalci. Namesto, da bi ti posamezniki odgovarjali zato, bodo nagrajeni z upravljanjem milijardnega premoženja. To je tako, kot če bi lisica čuvala kokoši,« je v zaključku nastalo situacijo ponazoril poslanec NSi in izrazil tudi začudenje, da se ob vsem dogajanju ne oglasi minister za pravosodje Goran Klemenčič, ki je bil nekoč predsednik KPK, ne oglasi primerno in ostaja ob tem kadrovanju nem, čeprav je KPK pod njegovim vodstvom pisala priporočila pri spremembi zakonodaje o SDH. »Ni težava to, da vlada kadruje, če kadruje sposobne in kredibilne osebe. Vlada v primeru SDH in DUTB nastopa kot skupščina. A naj kadruje sposobne in kredibilne posameznike ter nosi odgovornost!,« je bil v zaključku jasen Jernej Vrtovec.

Več o vsebini zahteve za sklic izredne seje DZ, si lahko preberete TUKAJ.