Iva Dimic pozdravila možnost oprostitve plačila sodnih taks

DELI:
09.03.2016, NSi

SejaDZ_Iva_Dimic_marec2016_vir_DZNa seji parlamentarnega odbora za pravosodje je bil danes predstavljen predlog novele Zakona o sodnih taksah, s katero se uvaja možnost celotne oprostitve plačila sodnih taks za osebe, za katere bi plačilo te takse pomenilo občutno zmanjšanje sredstev za njeno preživljanje ali za preživljanje njenih družinskih članov.

Z omenjeno novelo se tako odpravlja ustavno neskladnost 11. člena Zakona o sodnih taksah in tako omogoča celotne oprostitve plačila sodnih taks za stranke. Podjetniki posamezniki in pravne osebe bodo morale v postopkih v zvezi z njihovo dejavnostjo plačati začetnih 44 EUR sodne takse, lahko pa bodo oproščeni preostalega dela takse.

Dosedanja ureditev najšibkejše postavljala v najslabši položaj

Iva Dimic je v svoji razpravi dejala, da je gledena našo ustavno pravico in temeljno svoboščino enakosti pred zakonom nujno, da imajo vsi državljani enako možnost dostopati do sodišč, in sicer ne glede na njihovo premoženjsko stanje. »Sedanja ureditev je v najslabši položaj postavljala ravno najšibkejše, ki mnogokrat sodnih postopkov niso začeli zaradi zelo visokih sodnih taks,« je še dodala.

Izpostavila je tudi nasprotovanje amandmaju Združene levice, ki je na predlog nevladnih organizacij predvideval možnost celotne oprostitve plačila taks vsem nevladnim organizacijam, ki delajo v javnem interesu. Dejstvo je, so že po veljavnem zakonu v celoti oproščene tega plačila humanitarne in invalidske organizacije, kar je glede na njihovo poslanstvo povsem upravičeno. Gre namreč za specialno ureditev teh dveh področij, ki ga nikakor ne moremo enačiti s področjem dela ostalih nevladnih organizacij.

Nova Slovenija je že v letu 2013 ob sprejemanju novele ostro nasprotovala enormno visokemu povišanju sodnih taks in ukinjanju taksnih oprostitev, ki pa so veljale le za prejemnike denarne socialne pomoči. Ker današnja sprememba prinaša več ugodnosti in s tem enakopravnejšo dostopnost strankam do sodišč, predlog podpiramo.