Iva Dimic ob razkritju kmetijskih ukrepov NSi: Dejan Židan je pahnil kmete na rob propada

DELI:
13.05.2016, NSi

Dimic_Pori_BejaV nadaljevanju objavljamo izjave z novinarske konference o nujnih ukrepih NSi za izboljšanje razmer v kmetijstvu in o prihajajočih volitvah v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).


Podpredsednica NSi Iva Dimic:

V NSi smo se odločili za novinarsko konferenco zaradi vse slabših razmer v slovenskem kmetijstvu in zaradi podpore NSi Kmečkemu društvu Nova Slovenija na volitvah v Kmetijsko Gozdarsko zbornico Slovenije, s čimer želimo izboljšati prihodnost slovenskega kmetijstva. Sedemletna vladavina ministra Dejana Židana je slovensko kmetijstvo privedla na rob propada. Tega si nisem izmislila jaz, ampak so to besede kmetov, ki jih že nekaj časa poslušam po vsej Sloveniji.

Dejan Židan žal ni človek dialoga in je gluh zlasti za predloge malih in srednje velikih kmetov, ki pa so srce kmetijstva in našega podeželja. Židanova težava je tudi ta, da ne zaupa v dobre namene pridnih kmečkih rok, zato na vsakem koraku uvaja številne kontrole, evidence in davčne blagajne, s katerimi duši kmete. Kmetje pravijo, da več časa porabijo za papirologijo, kot pa za delo na polju ali v hlevu. To je naravnost absurdno.

Namesto da bi se Židan boril za kmete in boljše pogoje dela, raje ob vsaki priložnosti razmere za kmete še zaostruje. Tipičen primer je ponovno rožljanje z višjim katastrskim dohodkom, ki bi ob morebitnem sprejemu sodu izbilo dno. Dodaten dokaz, da minister Židan slabo vodi ta resor je tudi popolna nepripravljenost Slovenije na ukinitev mlečnih kvot, negospodarno ravnanje s slovenskimi gozdovi in dopuščanje, da se za cestne povezave uničuje najbolj rodovitna slovenska zemlja.

Če bo šlo tako naprej, ni več daleč dan, ko bodo kmetje zasedli Ljubljano in upravičeno zahtevali, kar jim pripada – to pa je predvsem pošten in spoštljiv odnos do ljudi, ki od jutra do večera delajo za to, da imamo na voljo kvalitetno in v Sloveniji pridelano hrano.


Ne vem, zakaj bi morali v Sloveniji izumljati neke nove načine kmetovanja, če lahko pametne rešitve in dobro prakso prenesemo k nam iz sosednjih držav, ki imajo podobno geografijo kot Slovenija. Poslanska skupina NSi bo do jeseni vložila v državni zbor resolucijo o nadaljnjem razvoju slovenskega kmetijstva.

V NSi agonije slovenskih kmetov ne moremo več mirno gledati, zato smo se tudi odločili, da pripravimo paket nujnih ukrepov, s katerimi želimo kmete razbremeniti nesmiselne birokracije in visokih dajatev. Ukrepi NSi so naslednji:

• Sprememba uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji na način, da se razširi nabor osnovnih pridelkov po zgledu Avstrije: prvi mlečni pridelek (kislo mleko, jogurt, skuta, …), jabolčni sok, mošt, mletje žit, kislo zelje in repa ter drugi
• Vrniti izravnalna plačila hribovskim kmetom, tako da se priznajo strmine in težki pogoji za kmetovanje
• Ponovna uvedba podpor za rejo krav dojilj
• Pravično urediti področje plačevanja trošarin za žganje (od prodane količine za nazaj in ne od kapacitete proizvodnje vnaprej)
• Korekcija obstoječih ukrepov PRP in javnih razpisov MKGP, ki trenutno niso naklonjeni majhnim in višinskim kmetijam
• Uvedba podpor za investicije na malih kmetijah (enkratna pomoč)
• Bolj življenjski in privlačni razpisi za podporo mladim prevzemnikom kmetij
• Zagotoviti prilagodljivost ukrepov ob normalnih življenjskih spremembah na kmetijah (povečanje/zmanjšanje površin)
• Ureditev trga veterinarskih zdravil (nabor dostopnih zdravil in njihova cena) s poudarkom na področju čebelarstva
• Vstopne kriterije za kandidiranje na razpisih prilagoditi malim kmetom (zaradi nizkega števila točk zdaj ne dosegajo vstopnega praga)
• Pri ugotavljanju katastrskega dohodka uvesti pravično in pošteno metodologijo ter upoštevati pretekle naravne nesreče
• Pri razpisih za nepovratna sredstva za investicije v kmetijstvu in gozdarstvu na težjih pogojih, naj bo pogoj ohranjanje proizvodnje in ne povečevanje le-te
• Nujno spremeniti zakon o gozdarstvu in lastnika gozda razbremeniti odgovornosti po drugi osebi
• Ponovna uvedba nepovratnih podpor za investicije v turizem na kmetijah
• Zmanjšati stalež divjadi in zveri v slovenskem prostoru na raven leta 1985. Populacija divjadi in zveri naj bo na takšnem nivoju, da jo bodo lovci obvladovali, s čimer bo škode posledično nižje

Predsednik Kmečkega društva Nova Slovenija Vlado Pori:

Kmečko društvo Nova Slovenija je na volitvah KGZS že od samega začetka. Letos imamo na volitvah v svet KGZS in svete območnih enot KGZS kandidate v vseh volilnih enotah. Kmečko društvo Nova Slovenija je na tokratnih volitvah vložilo kandidatne liste v vseh 13 volilnih enotah, tako za svet KGZS kot za svete območnih enot KGZS. Za svet KGZS kandidira 36 kandidatov, za svete območnih enot pa 76 kandidatov. Listo Kmečkega društva Nova Slovenija je podprlo več kot 250 podpisnikov.


Naša vizija je, da s pomočjo politike in manjših kmetov, dobijo glas manjši kmetje, gozdni posestniki in drugi, ki želijo uveljaviti svoj glas. Upam, da bomo s programom, ki ga je danes predstavila NSi, uspeli spodbuditi kmete, da bodo odšli na volišča in nas podprli.

Politika je kmete z vsemi dosedanjimi ukrepi dotolkla. Upamo, da bo prihodnji mandat KGZS namenjen zlasti manjšim kmetom, ki so srce našega podeželja, a so žal zapostavljeni.

Predsednik Sveta območne enote KGZS Janez Beja:

V Kmečkem društvu Nova Slovenija združujemo več področij. Združujemo politiko, znanje in prakso. To je za uspeh liste in delovanja v novem mandatu KGZS zelo pomembno. Veliko ljudem, ki prihajajo na položaje, primanjkuje ali povezava s politiko ali s podeželjem ali pa znanje. Vse to na naši listi imamo. Verjamem, da bo naša lista uspešna, in da bo nagovorila veliko večino kmetic in kmetov. Da bo v nas vidila luč v temi, v kateri zdaj tavamo. V temi pa tavamo zlasti zaradi dela ministra Dejana Židana. Tako slabih časov v kmetijstvu v samostojni Republiki Sloveniji še ni bilo. Resnično je treba zavihati rokave in stvari začeti spreminjati na bolje, ker mislim, da smo v kmetijstvu prišli do dna.

Nezaslišano je, da kljub vsem mesečnim problemom ujem, naravnih nesreč, ki smo jim priča, vlada prihrumi še z neživljenjskim predlogom zakona o katastrskem dohodku. Ta predvideva kar 350% dvig katastrskega dohodka. Poleg tega pa ne upošteva še vseh ostalih omejitev za kmete. Verjamem, da bo takoj po volitvah v KGZS ostalo še veliko dela, zlasti pri zakonu o dohodnini, da stvari zapeljemo v pravo smer. V tem mandatu bo treba pripraviti tudi novo resolucijo o razvoju podeželja od leta 2020 naprej. Če pogledamo dosedanji program, potem vidimo, da je minister Dejan Židan delal le za velike korporacije, ne pa za malega kmeta ali hribovca. V novem mandatu KGZS bo treba iti v smer, da se popravi vse krivice, ki so se zgodile v mandatih ministra Dejana Židana. Dela bo ogromno, prav toliko pa je tudi volje.