Iva Dimic o lažeh zagovornikov novele ZZZDR in sovražnem govoru Svetlane Makarovič

DELITE TA
PRISPEVEK
04.12.2015, NSi

IvaDimic_NK_2015Poslanka in podpredsednica NSi Iva Dimic se je na današnji novinarski konferenci odzvala na nekatere neresnice, ki v času referendumske kampanje o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih krožijo v javnosti. Obenem je poslanka NSi razkrila javnosti, da je NSi vložila prijavo sovražnega govora zoper Svetlano Makarovič.

V nadaljevanju objavljamo celotno izjavo podpredsednice NSi Ive Dimic:

“Čez 16 dni bomo po odločitvi Ustavnega sodišča RS odločali o prihodnosti družine in otrok. 20. decembra bomo na referendumu odločali, ali bo obveljala sprememba Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je posegla v več kot 70 drugih zakonov.

Od uradnega začetka referendumske kampanje se v javnosti pojavlja več neresnic v zvezi s sprejemanjem ZZZDR, na katere se želimo v NSi odzvati. V nadaljevanju želim navesti odgovore na vsaj tri najbolj odmevne neresnice, ki se pojavljajo v javnosti:

1)    Novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih nedvomno posega na področje posvojitev, saj že 1. člen zakona določa: »S tem zakonom se urejajo zakonska zveza, razmerja med starši in otroki in med drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo ter varstvo mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.«, celotno 4. poglavje zakona pa posvojitev dejansko ureja. Zakon je tudi neposredna pravna podlaga za izvajanje posvojitev s strani Centrov za socialno delo.

2)    Kako bodo istospolni pari dobili otroke? Skladno s 3. členom zakona je pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine. Predstavnica predlagatelja zakona, Violeta Tomić, Združena levica izjavlja, navajam: »V razvitem svetu, v Evropi 21. stoletja imajo istospolni pari seveda možnost imeti otroke. Imajo tudi moderne metode kako priti do teh otrok, z nadomestnimi materami, z oploditvijo z biomedicinsko pomočjo in podobno.« Predlagatelji imajo torej jasni namen omogočiti istospolnim parom, da si otroka priskrbijo na zgoraj navedene načine, kar je za nas nesprejemljivo.

3)    Novela zakona dejansko posega  tudi v pravno ureditev izobraževanja v RS. 15. člen zakona se namreč glasi: »Država s sistemom vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva omogoča ljudem, da se vsestransko pripravijo na skladno družinsko življenje ter jim pomaga v njihovih medsebojnih razmerjih in pri izvrševanju roditeljske pravice.« Jasno je, da bodo učni načrti spremenjeni.

V Novi Sloveniji pozivamo k udeležbi na referendumu, da ne bodo odločali tisti, ki jim je vseeno in s prej navedenimi neresnicami manipulirajo z državljani. Na referendumu bomo glasovali PROTI, ker se:

1. uvaja možnost skupne posvojitve otrok s strani obeh homoseksualnih oseb, hkrati pa onemogoča starim staršem posvojitev vnukov;  (v veljavnem zakonu- 136. člen: Posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti)

2. ukinja zakonska zveza kot skupnost med moškim in žensko, namesto tega pa uvaja zveza dveh oseb poljubnega spola. Zaradi tega se odpirajo neslutene možnosti na drugih področjih (zaradi načela enakopravnosti poseg v 70 zakonov), kot je umetna oploditev za homoseksualne pare in možnost zlorab ter izkoriščanje nadomestnega materinstva, t.i. »kupovanja otrok«, itd.; Različnost spolov je namreč predpogoj za sklenitev zakonske zveze.

3. ne omogoča ugovora vesti  tistim, ki se z zakonom ne strinjajo iz osebnih, filozofskih, verskih ali drugih razlogov (npr. matičarje, učitelje, socialne delavce…)

4. ker na referendumu ne bomo glasovali o človekovih pravicah manjšin, saj če bi bilo temu tako, v tem primeru referenduma ustavno sodišče ne bi dovolilo.

5.  Otrok ima pravico do mame in očeta, zato odločno zavrnimo možnost posvojitve v homoseksualne skupnosti!

Prijava sovražnega govora Svetlane Makarovič

Iva Dimic je na novinarski konferenci tudi sporočila, da smo se v NSi odločili za prijavo sovražnega govora, ki ga je bila javnost deležna na letošnjem Knjižnem sejmu na Pisateljskem odru Cankarjevega doma s strani pisateljice Svetlane Makarovič.

“Svetlana Makarovič je dne 25. novembra 2015 dejala: »Bolj kot jih gledam, bolj mi je žal, da niso bili splavljeni, ko je bil še čas.« V NSi poudarjamo, da gre pri tem za razžalitev časti, za zlorabo demokratičnih načel in za sovražni govor, ki izkrivlja pojmovanje človekovih pravic. Gre za agresivni besedni napad, negiranje naravnega biološkega reda, pravice do življenja in primitivno odrekanje demokratičnih pravic,” je dejala Iva dimic in zaključila z naslednjimi besedami:

V NSi postavljamo jasno ločnico med splošno pravico do izražanja svobode govora in sovražnim govorom, kar omenjeni citat pesnice nedvomno je. V NSi pričakujemo, da bosta Varuh človekovih pravic in Mirovni inštitut obravnavala našo prijavo in njeno nedopustno ravnanje obsodila ter vložila kazensko ovadbo.”