Iva Dimic: Ministru za kmetijstvo je lahko nerodno

DELI:
09.11.2016, NSi
Fotografija: Državni zbor/Žejavec

Fotografija: Državni zbor/Žejavec

Odbor DZ za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je na nujni seji obravnavalo predlog novele Zakona o gozdovih, ki ga je v obravnavo po nujnem postopku predlagalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poslanka Iva Dimic je bila v razpravi izredno kritična do predlaganih rešitev.

V prvi vrsti je za Novo Slovenijo sporno novo preimenovanje spremnega dokumenta za gozdno lesne sortimente: “Ko smo prebrali obrazložitve ministrstva, smo se razveselili, da so vendar spoznali zmoto in bodo ukinili neposrečeno rešitev – prevoznice. Kmalu zatem pa smo prebrali, da se prevoznice samo preimenujejo v nov dokument – knjigovodsko listino.” Dimičeva je izrazila ogorčenje nad tako pogostim menjavanjem imen in oblik teh spremnih dokumentov. Njen poziv ministrstvu, da naj predlaga jasne, razumljive in trajne rešitve je požel splošno odobravanje prisotnih.

Na predlog Nove Slovenije je bila sprejeta tudi sprememba, ki lastnike gozdov odvezuje odškodninske odgovornosti doo tretjih oseb ob predpostavki prostega dostopa.

Protestirala pa je tudi zaradi predloga ministrstva, da stroške preverbe določenega rastiščnega koeficienta nosi lastnik gozda.