Zvonko Lah: Zakaj potrebujemo toliko birokracije pri enostavnih investicijah?

DELI:
20.06.2017, NSi

»S terena slišim čedalje več pritožb raznih investitorjev o administrativnih oziroma birokratske ovirah pri izvajanju investicij. Zato sprašujem ministrico za okolje in prostor, zakaj je potrebno za najmanjše posege ali investicije pridobiti okoljevarstvena soglasja ter še dodatno uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, izdelati celo posebno študijo emisij hrupa, čeprav ta dela potekajo v naravi, na polju. Tak modelni izračun stane skoraj 5 tisoč evrov,« je probleme obrtnikov in gospodarstvenikov izpostavil poslanec NSi Zvonko Lah.

Bomo rabili dovoljenje tudi za traktor?

V nadaljevanju je izpostavil konkretni problem namakalnega sistema, ki poteka 25 metrov od objektov razpršene poselitve. Gre za približno 100 metrov poteka, na katerem bi bil povzročen hrup približno 4 ure na dan, 2 dni.

»Za to je potrebno plačati skoraj 5 tisoč evrov, čeprav gre za gradbene stroje, ki so tišji kot so kakšni starejši traktorji. V prihodnje potemtakem lahko pričakujemo, da bo potrebno, da bo kmet pridobil razna dovoljenja, ko bo šel na njivo orat,« je poudaril Zvonko Lah.

Birokracijo moramo odpraviti

Poslanec NSi je pokazal še na drugi primer birokratizma v Sloveniji. V evropski uredbi piše, da je potrebno pridobiti mnenje za priključitev na kanalizacijo, ko gre za kanal, ki je daljši od 15 kilometrov. Ker so pri nas birokrati narobe prepisali iz evropske uredbe, pa je potrebno dobiti okoljevarstveno dovoljenje že, če se je kanal dolg 100 metrov.

»To pa sta samo dva primera takšne birokracije. Zato je v času, ko sprejemamo zelo pomembno gradbeno in prostorsko zakonodajo nujno, da se takšne stvari odpravijo,« je še povedal Zvonko Lah.