Zvonko Lah: Gradbeni zakon vsebuje izboljšave, a tudi precej pomanjkljivosti

DELI:
22.06.2017, NSi

“Gradbeni zakon, ki bo nadomestil sedanji zakon o gradnji objektov, to področje ureja povsem na novo. Prinaša vrsto bistvenih novosti, nekaj izboljšav ter tudi nekatere pomanjkljivosti, ki jih je potrebno čimprej odpraviti,” je v stališču NSi povedal poslanec Zvonko Lah: “V prvem branju bomo spremembe podprli v upanju, da boste pomanjkljivosti čimprej odpravili. Kajti to še ni zakon, ki ga imajo ostale zahodnoevropske države.”

Izboljšave pri izdaji gradbenega dovoljenja

Bistvena izboljšava je, da zakon za odstranitev objektov, ne bo več zahteval gradbenega dovoljenja. Prav tako to ne bo več potrebno za začasne objekte namenjene prireditvam in sezonski uporabi ter za manjše rekonstrukcije. Dobrodošel je tudi predlog o integraciji gradbenega in okoljskega dovoljevanja. “Z združevanjem obeh postopkov bomo dobili eno dokumentacijo, enkratno pozivanje stranskih udeležencev, eno odločbo in enkratno možnost uveljavljanja pravnih sredstev. Postopek se racionalizira, postaja učinkovitejši,” je nove rešitve pohvalil poslanec NSi.

Za legalizacijo objektov potrebujemo poseben zakon

Predlog zakona omogoča tudi legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj. Za nenevarne objekte, starejše od 20 let, bodo lastniki lahko pridobili posebno pogojno dovoljenje in se tako izognili inšpekcijskim postopkom. »V poslanki skupini Nove Slovenije menimo, da je legalizacija nedovoljenih graden tako kompleksen problem in v  taki razsežnosti, da potrebujemo za ureditev tovrstne problematike poseben zakon po zgledu sosednje Hrvaške in republik bivše Jugoslavije,« je poudaril poslanec Zvonko LAH.

Zakon o legalizaciji nedovoljenih gradenj je podlaga za zakon o množičnem vrednotenju, ki ga je vlada prestavila v naslednji mandat. “V NSi menimo, da sta ta dva zakona v prvi vrsti ključna za ureditev stanja, ki ga imamo na tem področju. Občine bi iz naslova legalizacije nedovoljene gradnje zaračunale več komunalnega prispevka. Ker bi se z legalizacijo uredile tudi evidence, bi občine imele prave podlage za pravilno zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,” je poudaril poslanec Lah.

Zakon ne rešuje kategoriziranja zemljišč

Poslanec Lah je opozoril še na en zelo pereč problem slovenskih občin. “Pogosti so primeri, ko je cesta ali njen del z občinskim odlokom kategorizirana kot javna cesta, po podatkih zemljiške knjige pa je takšno zemljišče v zasebni lasti. Takih naj bi bilo 23 tisoč kilometrov cest. S takšnim ravnanjem občine posegajo v lastninsko pravico posameznikov. V predlogu zakona tovrstna problematika ni rešena,” je opozoril Lah in dodal: “Menimo, da je to eden od ključnih problemov občin in da je v nadaljevanju sprejemanja tega zakona potrebno nujno najti rešitev tudi za ta problem. Vemo, da je lahko javno samo tisto, kar je v lasti občine ali države, ne pa v zasebni lasti. Po nekih predvidevanjih naj bi samo geodetske storitve za ureditev tega stale preko 2 milijardi evrov po današnjih cenah geodetov.”