ZVEZA SENIORJEV NSi NA LETNI KONFERENCI OPOZORILA NA TEŽAK POLOŽAJ UPOKOJENCEV

DELI:
18.10.2023, NSi

Zveza Seniorjev NSi se je sestala na letni konferenci njihove zveze, kjer so opravili razpravo o dosedanjem delu in si začrtali cilje za prihodnji dve leti novega mandata. Konferenca je bila volilne narave, mesto predsednika je zasedel Zdravko Luketič.

Vlada namerno pozablja na nizke pokojnine?

Vlada v sedanjih kriznih časih, ko nas pestita energetska kriza in draginja osnovnih življenjskih dobrin, pozablja na upokojenke in upokojence. Ne zagotavlja rasti pokojnin, ki bi vsem zagotavljale dostojno preživetje.

Opozarjamo, da bi 12 odstotnemu dvigu minimalne plače s 1. januarjem 2023  moral slediti tudi 12 odstoten dvig pokojnin. Problem ostajajo neenaki odmerni odstotki za določanje pokojnin, zaradi česar prihaja do velike nepravičnosti med upokojenci, ki so se ob izpolnjevanju polnih pogojev upokojili v različnih letih! V Zvezi seniorjev NSi smo zaskrbljeni, ker se vlada pri rešitvah ozira v preteklost in zanemarja dejstvo, da pokojnine večini zaposlenih kljub dopolnjenim štiridesetim letom delovne dobe ne zagotavljajo več dostojnega preživetja. Mnogi upokojenci, ki so danes na meji uboštva, uživajo pokojnine, ki so jim bile odmerjene v »zlatem« socializmu, ko je veljala politika »vsi enaki v revščini«. Danes pa smo žal soočeni s kruto realnostjo, ko jih morajo vzdrževati otroci, če jih imajo.

Zato od vlade pričakujemo, da bo nemudoma sprejela ukrepe, ki bi upokojence obvarovala pred revščino. Če tega ni zmožna, naj vodenje države odstopi tistim, ki so to sposobni zagotoviti.

Urgentno je treba urediti tudi dostopnost do zdravstvene oskrbe in dolgotrajne oskrbe, izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju in sodelovanja starejših pri oblikovanju drugih skupnih odločitev naše družbe.