Župani in svetniki NSi: Občinam je potrebno bolj prisluhniti

DELI:
08.04.2017, NSi

V času finančne in gospodarske krize so bile prav občine tiste, ki so izvajale številne investicije ter tako med drugim pomagale delu slovenskega gospodarstva, ki je odvisen zlasti od investicij. Tudi danes občine izvajajo številne učinkovite projekte in omogočajo čim bolj enakomeren razvoj podeželja. Žal pa se zdi, da se pomembnega dela, ki ga občine opravijo, zavedamo le v Novi Sloveniji. Vlada njihovim potrebam ne prisluhne, zato župani in svetniki NSi opozarjajo, da je mačehovskega odnosa do občin dovolj.

Martin Mikolič: Podeželje si zasluži priložnost

Župani in svetniki NSi, ki jih že več let uspešno vodi župan občine Rogatec in nekdanji poslanec Martin Mikolič, so se včeraj popoldne v Lukovici pri Domžalah sestali na letni konferenci ter podali enotno sporočilo: »Okrepiti moramo lokalno samoupravo ter urediti financiranje občin. Podeželje si zasluži priložnost. Občine vodimo številne investicije, toda brez posluha vlade smo obsojeni na propad.« Župani in svetniki ob tem poudarjajo, da ima vlada mačehovski odnos do njihovega delovanja, saj na eni strani občinam niža finančna sredstva iz naslova povprečnine, hkrati pa na njihovih plečih ostajajo vse dosedanje obveznosti. Zato je bes županov popolnoma upravičen.

Župani in svetniki NSi so izpostavili tudi problematiko v zvezi s črpanjem evropskih sredstev iz nove finančne perspektive, saj da je operativni program napačen in sredstev ne bo mogoče izrabiti. Prav v zvezi s tem perečim vprašanjem, od katerega je v veliki meri odvisen nadaljnji razvoj podeželja, je poslanec NSi Jožef Horvat Vladi RS dal pobudo k spremembi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP). Tako bi lahko zagotovili zadostna sredstva za infrastrukturne in druge projekte lokalnih skupnosti v skladu z dogovorom za razvoj regij.