ZLORABE NA DRAŽBAH MORAMO PREPREČITI

DELI:
20.05.2021, NSi

Vrhovno sodišče RS je 1. februarja letos vzpostavilo portal spletnih dražb, ki je namenjen izvedbi prodaje nepremičnin, ki so bile dolžnikom zarubljene v izvršilnem postopku. Pred tem so bile dražbe v sodnih izvršilnih postopkih mogoče zgolj s fizično prisotnostjo dražiteljev na mestu posamezne dražbe. Poleg zmanjšanja tveganja za podkupovanje in izsiljevanje uvedba spletnih dražb tudi olajšuje sodelovanje pri dražbi večjemu številu interesentov, kar povečuje tudi možnosti za večji izkupiček.

Žal je možnost spletnih dražb zaenkrat vzpostavljena le v primeru izvršb, ne pa tudi v primeru stečajev. Zgled uvedbe e-dražb v postopkih izvršbe lahko predstavlja spodbudo za uvedbo spletnih dražb tudi v primeru stečajev.

Zaradi navedenega je Jožef Horvat, vodja poslanske skupine NSi, na ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič naslovil poslansko pobudo za čimprejšnjo pripravo novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki bo stečajne upravitelje zavezala izključno k spletnim dražbam. V praksi bo to pomenilo, da se bodo v primeru dražb v stečajnih postopkih bistveno zmanjšala tveganja za kakršnekoli zlorabe, podkupovanja in izsiljevanja, prav tako se bo na transparenten način s povečanjem kroga morebitnih dražiteljev povečala tudi možnost za večji izkupiček dražb.