Zgodil se je ustavni udar

DELI:
24.11.2017, NSi

Ustava Republike Slovenije jasno določa, da je osnovna šola obvezna in da se financira iz javnih sredstev. Ustava staršem zagotavlja tudi svobodno odločanje o izobraževanju otrok v skladu s svojim prepričanjem. S strani države je torej predpisan osnovnošolski program, ki pa je različno plačan – odvisno od tega, kdo je gradil zidove šole.

Ustavno sodišče je pred tremi leti jasno odločilo: enako opravljenemu delu mora slediti enako plačilo. Na primer, v državni osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku in v zasebni osnovni šoli Montessori v Ljubljani imamo dva učitelja, ki oba poučujeta matematiko. Pri državni šoli je plača učitelja pokrita v celoti, pri zasebni šoli pa le 85 odstotkov, pa čeprav oba učitelja poučujeta vsebino z javno veljavnostjo. Vladna koalicija želi spremeniti ustavo, da bi preprečili financiranje učiteljev, ki poučujejo v zasebnih šolah, čeprav poučujejo na način kot ga predpiše država. Obe šoli izvajata javno veljavni program, razlika je zgolj v tem, da pri državni šoli stroške gradnje objekta in vzdrževanja nosi država oz. občina, pri zasebnih pa zasebniki, kar je za državo še bolj ugodno.

Če se vsi otroci izobražujejo po istem javno veljavnem programu, zakaj bi torej otroke ločevali na tiste, ki morajo doplačevati za obvezno osnovno šolanje in tiste, ki jim tega ni treba. Racionalnih razlogov ni! Vladna koalicija želi uporabiti to temo za kulturni boj, ker želi zlonamerno prikazati, da se iz javnih sredstev plačujejo verske vsebine v dveh osnovnih šolah, ki jih je ustanovila RKC. Verske vsebine nikoli niso in tudi ne bodo plačane iz javnih sredstev. Prav tako je potrebno povedati, da je v Sloveniji več kot 767 državnih osnovnih šol in 6 zasebnih, ki izvajajo javno veljavni program. Uresničitev ustavne odločbe bi državni proračun stala 0,00003% državnega proračuna. Prav ta podatek kaže, da ne gre za nobeno grožnjo javnemu šolstvu, ampak za sprevržen ideološki boj. Namesto, da bi po odločitvi ustavnega sodišča šli v spremembo zakona, se je koalicija na čelu s SD odločila, da bo kot valjar povozila odločitev ustavnega sodišča in za dosego svojih ciljev spremenila kar ustavo.

V zahodnem svetu je nepredstavljivo in nedopustno, da bi se koalicija domislila, da bi spremenila ustavo, ker hoče onemogočiti uveljavitev ene od naših temeljnih ustavnih pravic – pravice do svobode izbiranja izobraževanja v skladu s svojim prepričanjem. Zato ne dopustimo, da zaradi pomanjkanja demokratične kulture in izigravanja pravne države Slovenija postane tarča mednarodnega posmeha.

Matej Tonin, poslanec