ŽELIMO SI INTEGRACIJE, NE SISTEMA »MULTIKULTI«

DELI:
11.04.2024, NSi

»Edini način, da zaustavimo norosti te vlade, so očitno referendumi. Želeli so prepovedati kurjenje na drva – šele napoved referenduma, ki smo ga vložili v NSi, je vladajoče streznila. Enako bi se moralo zgoditi tudi pri zakonu o uresničevanju kulturnih pravic narodov nekdanje Jugoslavije v naši državi,« je ob obravnavi predloga NSi za posvetovalni referendum dejal Aleksander Reberšek.

Pojasnil je: »NSi si ves čas prizadeva za hitrejšo integracijo tujcev. Narediti poskušamo vse, da se tujcem, ki pridejo v Slovenijo, pomaga. Da se jim olajša vstop v delo in življenje tukaj. Da se lahko naučijo jezika in postanejo del skupnosti. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v RS pa počne prav nasprotno. Zato smo v NSi vložili pobudo za posvetovalni referendum.«

»Želimo si, da imajo otroci, ki se k nam priselijo, enake možnosti. To pa pomeni, da jim moramo omogočiti, da se dobro naučijo tukajšnjega jezika, slovenščine. Z znanjem slovenščine lahko dobijo boljšo izobrazbo in pozneje dobro službo. Predlog zakona pa gre ravno v obratno smer, saj slovenskemu ministrstvu nalaga skrb za učenje materinščine pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, ne pa slovenščine.«

Iva Dimic je pojasnila, kako je s financiranjem učenja slovenščine v tujih državah: »Prejšnji teden sem sprejela 50 učiteljev slovenskega jezika v evropskih državah, tudi s Hrvaške, iz Srbije. Ko sem jih vprašala, koliko jih financirajo tamkajšnje države, je bil odgovor: nič. Le gospa iz Frankfurta je dejala, da so dobili donacijo nemškega Zavoda za šolstvo v višini 1000 evrov za nakup knjig ob priložnosti gostovanja Slovenije na frankfurtskem sejmu. Vse te učitelje slovenščine pa financira izključno država Slovenija.«

Dodala je: »Pričakovala bi, da se boste zavzemali za recipročnost, da bodo Slovenci, ki živijo v nekdanjih državah SFRJ, imeli enake pravice, kot jih imajo njihovi državljani v Sloveniji. Pregled pravic v zvezi z učenjem materinščine namreč ugotavlja, da samo Slovenija sofinancira izvenšolske tečaje materinščine pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, medtem ko tega ne počne nobena od držav z območja nekdanje SFRJ za tamkajšnjo slovensko narodno skupnosti. Žal si ta vlada ne prizadeva, da bi se zadeve tako uredile, da bi tudi Slovenci v zamejstvu uživali vse pravice, ki se želijo zagotoviti pripadnikom narodov SFRJ.«

Aleksander Reberšek je pojasnil, kakšno bi bilo referendumsko vprašanje: »Predlagamo, da bi se referendumsko vprašanje glasilo: Ali ste za to, da se pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji priznajo posebne kulturne pravice, med drugim pravica do uporabe maternega jezika in pisave, da se za njihove otroke omogoči brezplačno učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah ter zagotovi dodatno financiranje delovanja njihovih nevladnih organizacij?« je zaključil Reberšek.

Koalicijski poslanci so predlog za posvetovalni referendum za odboru za kulturo zavrnili.