ZELENA ZVEZA NSi: ZDRAVO OKOLJE JE NAŠE ZAGOTOVILO ZA PRIHODNOST

DELI:
09.02.2022, NSi

Objavljamo celotno stališče Zelene zveze NSi ob aktualnem dogajanju v državnem zboru glede obravnav Zakona o varstvu okolja in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

Zelena zveza NSi se aktivno vključuje k oblikovanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) s temeljnim ciljem ohranjanja okolja vsaj v takšni obliki kot je v obstoječem stanju ter preprečevanja poslabšanja.

V Novi Sloveniji smo velik poudarek namenili ureditvi sistema ravnanja z odpadki (kavcijski sistem za embalažo, sežig) ter zmanjšanju birokratskih ovir pri pridobivanju upravnih aktov. Predvsem smo se naslonili na trenutno stanje poteka upravnih okoljevarstvenih postopkov, ki so podlaga za obratovanje naprav, ki povzročajo emisije v okolje (postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj).