Združenje delavcev NSi: Plačni skupini J pripadajo dostojne plače

DELI:
20.06.2017, NSi

Združenje delavcev NSi, organizacijska oblika znotraj stranke NSi – krščanski demokrati, ob robu protestnega shoda zaposlenih v javnem sektorju, ki so uvrščeni v plačno skupino J, izraža podporo.

Podpiramo zahteve po dostojnem plačilu za uvrščene v plačno skupino J, vse pomočnice vzgojiteljic, medicinske sestre s srednjo izobrazbo, hišnike, natakarje, kuharje in ostalo osebje v menzah, snažilke ter številne druge. Nesprejemljivo je, da vsi ljudje v teh poklicih za pošteno in dobro delo prejemajo nedostojno plačilo, s katerim je nemogoče normalno preživeti.

Zahtevamo ureditev razmerij med zaposlenimi v javnem sektorju. Plačilo naj se določi v primernem razmerju z opravljenim delom, ne pa da lahko obstajajo celo 100 % razlike v plačilu za enako delo (npr. vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v isti skupini otrok). Država oziroma vlada mora primerno urediti položaj plačne skupine J tako, da bo njihova plača omogočala osnovno človekovo dostojanstvo.

Opozarjamo na to, da po našem mnenju obstoječi sindikati pod vodstvom predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja, izkoriščajo stanje zaposlenih, ki so uvrščeni v plačno skupino J, za katerega so soodgovorni. Zaposlene v izjemno težkem materialnem položaju uporabljajo kot talce za samopromocijo ali doseganje lastnih (političnih) ciljev takrat, ko ocenijo, da je to zanje ugodno. Tema vedno vznikne takrat, ko je medijska pozornost največja (kot na primer novembra 2016 ob nadaljevanju pogajanj in danes), dejansko pa so ti delavci brez iskrenih zagovornikov njihovih interesov in pravic.