Združenje delavcev NSi: Človek ni stroj – nedelja naj bo dan počitka tudi za trgovce

DELI:
18.10.2017, NSi

Združenje delavcev NSi, organizacijska oblika znotraj stranke NSi – krščanski demokrati, ob razpravi o predlogu spremembe Zakona o trgovini sporoča: Podpiramo predlog, da naj bodo trgovine ob nedeljah praviloma zaprte. V predlogu zakona je predvidenih dovolj izjem, da po našem mnenju to ne posega nesorazmerno v svobodo gospodarske pobude.

Idealno bi bilo, če bi se o tem lahko v okviru obstoječe zakonodaje med sabo dogovorili socialni partnerji v okviru socialnega dialoga. To kljub vloženemu trudu, žal, ni bilo mogoče in na referendumu 2003 je večina volivcev glasovala, da naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte. Odločitev zaradi različnih okoliščin nikoli ni v polnosti zaživela v slovenskem pravnem redu.

Ocenjujemo, da mora država v tako izjemnih primerih poseči v razmerja med socialnimi partnerji tako, da zaščiti šibkejše, to so nedvomno zaposleni, predvsem prodajalke in prodajalci. Tak poseg je potreben in primeren tudi v luči našega prizadevanja za socialno tržno gospodarstvo, katerega središče je človek.

Človek ni stroj in potrebuje vsaj en dan počitka in preživljanja kvalitetnega skupnega časa s svojo družino oziroma najbližjimi. Sodobna načela usklajevanja družinskega in poklicnega življenja spodbujajo tako delodajalce kot delavce k dvigu kvalitete življenja. Delavcu pripada spoštovanje človekovega dostojanstva, kamor spada dostojno plačilo, dovolj počitka in kvalitetnega prostega časa.

Država je dolžna omogočiti prost dan kristjanom, ki nedeljo praznujejo v skladu s svojo vero. Odgovorni delodajalci se zavedajo, da je zadovoljen zaposlen največji kapital podjetja, je bolj učinkovit in manj odsoten zaradi bolezni.