Zdravko Luketič: Vključenost starejših je priložnost za Slovenijo

DELI:
25.10.2019, NSi

Na konstitutivni seji upravnega odbora Zveze seniorjev NSi so člani odbora obravnavali aktualne družbene teme.  Razpravljavci so se strinjali, da je potrebno upokojene in starejše v tretjem in četrtem življenjskem obdobju aktivno vključiti v družbo. Ustvariti je treba pogoje za dostojno materialno preživetje starejših, zlasti tistih na pragu revščine, dostopnost do zdravja, do ustvarjalnega dela, do izobraževanja in sodelovanja pri oblikovanju odločitev.  »Slovenija bo uspešna le, če bo uspešno vključila starejše v družbeni življenjski ritem. Staranje družbe ni finančno breme, ampak je civilizacijski dosežek in priložnost za razvoj, če bomo vse generacije povezali k sodelovanju,« je med drugim dejal predsednik zveze Zdravko Luketič.

Prenova pokojninske zakonodaje je nujna

Zbrani so se strinjali, da je prenova pokojninske zakonodaje nujna, a mora biti celovita in ne sme ohranjati prikrajšanosti upokojencev iz preteklosti ali ustvarjati novih neupravičenih razlik. Poglede na predlog sprememb pokojninskega zakona sta v uvodu razprave predstavila poslanka Iva Dimic in strokovni sodelavec poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Odprte dileme in potrebne rešitve v povezavi z ostalo povezano zakonodajo, ki je s pokojninskim zakonom povezana, je komentiral tudi mag. Miroslav Mozetič, nekdanji ustavni sodnik. V živahni razpravi tega vprašanja je bilo izpostavljeno, da je potrebno najti rešite za razkorak med odmerjenimi pokojninami in socialnimi podporami. Zakonska in ustavna namreč podlaga omogoča, da se odmerni odstotek za pokojnine uredi tudi za nazaj. Upravni odbor Zveze seniorjev NSi zato poziva vlado, da pripravi takšno rešitev in jo vključi v  svoj predlog sprememb.

Podpora peticiji civilne iniciative “Za upokojence gre”

V razpravi o peticiji civilne iniciative “Za upokojence gre” so razpravljavci pobudo podprli in izrazili pričakovanje, da vlada upošteva predloge in zahteve peticije, prednostno pripravi zakonske rešitve in jih pošlje v odločanje državnemu zboru.

Podpora socialno ogroženim družinam in ranljivim skupinam

Poslanka Iva Dimic je na seji predstavila tudi pripravljen predlog zakona poslanske skupine Nove Slovenije, ki prihodek od študentskega dela študentov v socialno ogroženih družinah ne obravnava kot prihodek družine in omogoči, da socialno ogrožene družine prejemajo socialne pomoči in nadomestila po primerih dobrih praks v nekaterih državah. V razpravi so prisotni predlog podprli in menili, da je potrebno zakonski predlog razširiti na vse socialno ranljive skupine.

Upravni odbor je v zaključku sprejel tudi program aktivnosti do konca letošnjega leta, predstavitev svojega delovanja na socialnih omrežjih, potrdil svoje predstavnike v izvršilnem odboru NSi, svetu stranke in določil predstavnika za mednarodno sodelovanje. Upravni odbor se bo ponovno sestal v času »veselega« adventa.