ZAVRNJEN PREDLOG, KI BI OLAJŠAL PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA BEGUNCEM IZ UKRAJINE

DELI:
23.06.2022, NSi

Na današnji seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino so poslanci obravnavali predlog sprememb Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki ga je v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina NSi.

S predlogom smo želeli doseči, da bi bilo mogoče vlogo za vrednotenje izobraževanja oddati tudi elektronsko. E-poslovanje bi olajšalo postopek zlasti tistim, ki jim izobraževalne institucije podelijo e-listine o izobraževanju in e-prilogo k diplomi, kar z digitalizacijo univerzitetnega prostora postaja vse pogostejša praksa.

Z ozirom na številne Ukrajince, ki prihajajo k nam in zaprosijo za začasno zaščito oziroma azil, nimajo pa s seboj popolne dokumentacije, smo želeli omogočiti, da lahko tudi ti prosilci pridobijo potrdilo, ki izkazuje njihovo izobrazbo. ENIC-NARIC center bi v takih primerih na podlagi predloženih dokazil in drugih virov informacij izdal dokument, v katerem bi popisal izobraževalno pot prosilca in podal splošno informacijo o primerljivosti tujega izobraževalnega sistema s slovenskim izobraževalnim sistemom.

Kot je ob obravnavi poudarila poslanka NSi, Iva Dimic bi bila ta rešitev ključna, da bi se lahko Ukrajinci pa tudi drugi ljudje, ki se pred vojno ali preganjanjem zatečejo v Slovenijo, hitreje in učinkoviteje vključili na trg dela. Enaka ureditev bi veljala tudi za repatriirane osebe.

Poslanka Iva Dimic je pojasnila tudi, da bi s predlogom odpravili nesporazume, ki se pojavljajo zaradi trenutne ureditve zapisovanja naslovov, pridobljenih v tujini. Nekdo, ki je opravil izobraževanje v tujini, mora namreč za tujim naslovom zapisati tudi državo. Pri tem mnogokrat prihaja do napačnega razumevanja, da zapis države pomeni državljanstvo, ne pa države, v kateri je bila pridobljena izobrazba.

V predlogu smo tudi jasno določili, da v postopku vrednotenja izobraževanja ni potrebna overitev po diplomatskih in konzularnih predstavništvih (t. i. dolga overitev), temveč zadostuje overitev z žigom »Apostille«, kar pomeni krajši in uporabniku prijaznejši postopek z nižjimi stroški.

Kljub dobrim in neideološkim rešitvam koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica našega predloga niso podprle, pri čemer nihče od poslancev niti državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ni znal pojasniti, čemu pravzaprav v zakonu nasprotujejo. Predlog je bil tako na odboru zavrnjen s 6 glasovi za in 9 proti, s čimer se je zakonodajni postopek žal zaključil.