Zaskrbljujoče ravnanje vrhovnega sodišča pri varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

DELI:
26.10.2018, NSi

Slovenija se je s podpisom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin umestila v skupino držav, ki svojim državljanom zagotavljajo spoštovanje vsebine človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vrhovno sodišče RS pa je 24. oktobra 2018 v svoji izjavi glede ene od odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) zapisalo: »Druge odločitve sodišč upoštevamo in jih, tam, kjer je to potrebno, vključujemo v svoje delo. Argumentacija ESČP je v konkretni zadevi neprepričljiva.«

V NSi ravnanje Vrhovnega sodišča ocenjujemo kot izjemno zaskrbljujoče. Gre za izkaz nespoštovanja Evropskega sodišča za človekove pravice in vsebine konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako ravnanje je posebej nevarno, saj lahko predstavlja precedens za dejansko ločitev slovenskega pravosodja od sistema varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga zagotavljata ESČP in konvencija. Ko se Vrhovno sodišče proti ESČP na takšen način postavi v enem primeru, lahko tako ravnanje utemeljeno pričakujemo tudi v prihodnosti. Zato je posebej zaskrbljujoče, da se slovenski državljani po tej odločitvi Vrhovnega sodišča ne morejo več zanesti na spoštovanje in varstvo njihovih temeljnih svoboščin ter človekovih pravic.

Prav Vrhovno sodišče bi na področju varovanja načel pravne države, vladavine prava in varstva človekovih pravic moralo biti zgled za vse organe slovenskega pravosodja in vse slovenske državljane. Žal pa tako ravnanje na drugi strani vodi do dodatnega zmanjšanja zaupanja državljanov v slovensko pravosodje, ki je že v tem trenutku izjemno nizko.

Opozarjamo tudi, da takšen samovoljen nastop sodišča države podpisnice proti odločitvi ESČP v skupnosti držav Sveta Evrope ne more ostati skrit. Takšno ravnanje Vrhovnega sodišča zato poleg nevarnosti za stanje pravne države v Sloveniji predstavlja tudi veliko tveganje za okrnitev ugleda Republike Slovenije v mednarodni skupnosti.