ZARADI VARČEVANJA NA RTV-JU BODO NAJVEČJO ŠKODO UTRPELI MLADI GLASBENIKI IN SLOVENSKA KULTURA

DELI:
25.01.2024, NSi

Program Ars je kulturno-umetniški program Radia Slovenija, ki je edini svoje vrste v slovenskem prostoru in kot tak pomembno prepleten z literarnim, glasbenim, filmskim in dramskim ustvarjanjem v državi. Poleg tega je tudi producent in ustvarjalec radijskih iger, koncertov in literarnih oddaj. V eter posreduje pogovore, okrogle mize o umetnosti, znanosti, humanistiki, v njegovih okvirih pa domuje tudi Uredništvo za religije in verstva.

Kot so opozorili uredniki programa Ars v svojem dopisu predsedniku uprave RTV Slovenija, članom uprave, predsedniku sveta RTV Slovenija, ministrici za kulturo, predsednici parlamentarnega odbora za kulturo, predsednici Nacionalnega sveta za kulturo ter predstavnicam in predstavnikom kulturne javnosti se bo v letu 2024 Program Ars soočil z največjim finančnim rezom v svoji zgodovini. Ta bo resno ogrozil delo, ki ga opravlja, saj bodo z napovedanimi finančnimi rezi v prihodnjem letu prisiljeni:

  • za 40 % zmanjšati produkcijo radijskih iger različnih zvrsti in dolžin, za odrasle in otroke, kar je na meji samoukinitve umetniške zvrsti, katere skrbniki so,
  • bistveno zmanjšati sodelovanje s številnimi festivali in kulturnimi institucijami,
  • za nekaj mesecev prekiniti prenose bogoslužja,
  • za 40 % zmanjšati literarni program, ki je eden stebrov Arsa,
  • omejiti literarno, gledališko, filmsko, glasbeno kritiko, kar pomeni, da bodo mnogi avtorji in kolektivi ostali brez strokovnih refleksij,
  • za 40 % zmanjšati obseg snemanj resne in jazzovske glasbe za lasten arhiv, iz katerega nastaja program,
  • za 40 % zmanjšati lastno glasbeno produkcijo v uveljavljenih kuriranih glasbenih ciklih.

Variabilna sredstva programa Ars, za katerega je bilo sprejeto obsežno krčenje, so večinoma namenjena honorarjem zunanjih ustvarjalcev – pesnikom, pisateljem, dramatikom, prevajalcem, igralcem, kritikom, skladateljem, glasbenim poustvarjalcem, esejistom, strokovnim sodelavcem ter plačilu avtorske in sorodnih pravic in članarine v EBU, od koder Ars črpa del glasbenega programa in vanj tudi posreduje slovensko ustvarjanje.

Škodljivi varčevalni ukrepi vodstva RTV bodo tako najbolj prizadeli mlade perspektivne umetnike, ki jim bo onemogočeno ustvarjanje v slovenski državi, ruši se celoten steber slovenske glasbene industrije, ogrožajo se delovna mesta in obstoj slovenske kulture.

V NSi zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov zahtevamo nujno sejo odbora za kulturo, po končani razpravi pa predlagamo sprejem naslednjih sklepov:

  1. Odbor za kulturo poziva Svet in Upravo RTV Slovenija, da Programu Ars v letu 2024 in nadaljnjih letih zagotovita vsaj obseg sredstev, ki ga je imel na voljo v letu 2023.
  2. Odbor za kulturo poziva Svet in Upravo RTV Slovenija, da OE Glasbena produkcija RTV v letu 2024 in nadaljnjih letih zagotovita vsaj obseg sredstev, ki ga je imela na voljo v letu 2023.
  3. Odbor za kulturo poziva Ministrstvo za kulturo, da skupaj z RTV Slovenija poišče možnosti, kako programu Ars in OE Glasbena produkcija ponovno omogočiti nekdanji, širši obseg opravljanja njunega poslanstva s spodbujanjem, snemanjem in razširjanjem slovenskega literarnega, glasbenega, filmskega in dramskega ustvarjanja.

Celotno besedilo zahteve je dostopno TUKAJ.