ZARADI NAPAK DAVČNIH INŠPEKTORJEV IMA DRŽAVA VISOKE STROŠKE

DELI:
14.06.2023, NSi

»Gospodarska škoda, ki nastaja podjetjem zaradi napačnih odločitev davčnih inšpektorjev, ni tako majhna. Samo januarja letos je država iz proračuna plačala preko 220.000, februarja pa 300.000 evrov neto zamudnih obresti od prepoznega plačila davka od dohodkov pravnih oseb,« je na visoke stroške državnega proračuna opozoril Janez Cigler Kralj.

Preveč odmerjeni davki in čakanje na dokončanje vseh potrebnih postopkov po besedah vodje poslanske skupine NSi bistveno zmanjšujejo likvidnost podjetij, povečujejo stroške poslovanja in zavirajo razvoj podjetij. »Odločbe davčnih inšpektorjev zaradi različnih napak, najpogosteje zaradi napačne uporabe zakonodaje, pogosto padejo v tožbah, ki jih davčni zavezanci vložijo naknadno. Država je nato dolžna vračati ta preveč odmerjeni davek skupaj z visokimi zamudnimi obrestmi,« je pojasnil in da za nestrokovne odločitve največkrat niti niso krivi sami inšpektorji, ampak razlaga in pojasnila zakonov, ki jih pripravi ali odobri vodstvo Finančno upravo RS (FURS) in jim morajo inšpektorji slediti.

Pričakujemo točne evidence podatke in spremenjeni način odločanja davčnih inšpektorjev 

Zaradi omenjenih težav v NSi na eni izmed sej komisije za nadzor javnih financ predlagamo obravnavo tega problema. »Vsekakor smo dolžni to temo nasloviti, kajti podjetja se želijo ukvarjati s svojo osnovno dejavnostjo, država in njene institucije pa so gospodarstvu to dolžne zagotoviti, ne pa da se z dolgotrajnimi postopki ovira podjetnike,« je ob tem dejal Cigler Kralj in predstavil sklepe, ki bi jih obravnavali na eni izmed sej komisije za nadzor javnih financ:

– Komisija za nadzor javnih financ poziva Finančno upravo Republike Slovenije, naj Komisiji v roku enega meseca predloži podatke o številu in deležu odločb o odmeri davka od dohodkov pravnih oseb ter dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bile s strani drugostopenjskega organa ali v kasnejšem sodnem postopku spremenjene, razveljavljene, odpravljene ali izrečene kot nične v obdobju od leta 2017 do danes, pri čemer naj posebej predloži podatke o številu in deležu navedenih odločb, ki so posledica ugotovljene neustavnosti zakonskih določb s strani Ustavnega sodišča.

– Komisija za nadzor javnih financ poziva Finančno upravo Republike Slovenije, naj Komisiji v roku enega meseca predloži podatke o obsegu preveč obračunanega davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter izplačanih zamudnih obresti v obdobju od leta 2017 do danes (po posameznih mesecih in posameznem koledarskem letu), pri čemer naj posebej predloži podatke o obsegu teh sredstev, ki so posledica ugotovljene neustavnosti zakonskih določb s strani Ustavnega sodišča.

– Komisija za nadzor javnih financ predlaga Ministrstvu za finance in Finančni upravi Republike Slovenije vzpostavitev javno dostopnega sistema spremljanja statistike nepravilno izdanih odločb v davčnih postopkih.

– Komisija za nadzor javnih financ poziva Ministrstvo za finance in Finančno upravo Republike Slovenije k vzpostavitvi sistema spremljanja pravilnosti izdanih odločb davčnih inšpektorjev in javnih uslužbencev, ki na drugi stopnji odločajo v pritožbenih postopkih, ter k vzpostavitvi jasnih meril in kriterijev za presojo kakovosti njihovega dela in poziva Ministrstvo za finance, da v roku treh mesecev o tem poroča Komisiji.

– Komisija za nadzor javnih financ poziva Vlado, da pripravi predlog zakonskih sprememb za ponovno uvedbo sistema kolegijskega odločanja v najzahtevnejših davčnih postopkih.

Na seji Komisije so bili sprejeti vsi predlagani sklepi.