ZAOSTROVANJE POGOJEV PROTI ZLORABAM TUJIH DELAVCEV

DELI:
10.03.2021, NSi

Odbor za delo je obravnaval vladni predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Poslanka Tadeja Šuštar je v razpravi pojasnila vsebino novele: »Novela zakona, ki jo danes obravnavamo, prenaša predvsem direktivo Evropske unije v našo zakonodajo. Z njo bo Slovenija postala privlačnejša za izvajalce raziskovalnega dela in njihove družinske člane. Predlog novele zakona poenostavlja pogoje za vstop in prebivanje študentov, ki prihajajo v Slovenijo zaradi študija in izobraževanja, ter odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri zaposlovanju tujcev na slovenskem trgu.«

»Uvaja se nova vrsta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, in sicer enotno dovoljenje zaradi opravljanja pripravništva. To se izda na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki preveri, ali ima tujec sklenjen sporazum o opravljanju pripravništva s pravno ali fizično osebo, ki gosti pripravnika, preveri dokazila o stopnji višješolske ali visokošolske izobrazbe, pridobljene v dveh letih pred dnevom vložitve prošnje oziroma dokazilo o vpisu na študij, ki mu omogoča pridobitev višješolske ali visokošolske izobrazbe, ustrezno oddajanje obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in davčni dolg subjekta gostitelja ter program za opravljanje pripravništva. Prvo enotno dovoljenje se izda za čas opravljanja pripravništva oziroma največ za eno leto.«

Razložila je, da bo po predlogu »zamenjava delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjava delodajalca ali sklenitev nove pogodbe civilnega prava možna le na podlagi novega enotnega dovoljenja, ki se izda na podlagi novega soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.«

Poslanka NSi je izpostavila tudi, da se odpravljajo pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale v praksi, »ker se zaznava zlorabe sistema, da delodajalec, predvsem v gradbeništvu, delavca odpusti, ko ni sezone, in ga po koncu prejemanja nadomestila, do katerega je delavec upravičen, ponovno zaposli. Zato se uvaja nov pogoj, olajšava pri zaposlovanju iz evidence brezposelnih oseb brez preverjanja pogojev velja le za tista podjetja, ki v zadnjih štirih mesecih pred to zaposlitvijo niso odpuščala iz poslovnih razlogov.«

Poleg tega predlog določa tudi stransko kazen poleg globe za delodajalce, ki nezakonito napotujejo svoje delavce k drugemu delodajalcu brez ustreznih dovoljenj. Takim delodajalcem bo lahko zavod za zaposlovanje prepovedal zaposlovanje tujcev za dve leti. Za zaščito varnosti in zdravja tujih delavcev pa se na novo določa tudi prepoved zaposlovanja tujcev v primeru pravnomočnih kršitev Zakona o varnosti in zdravja pri delu, na primer če delodajalec delavcem ne zagotavlja ustrezne varovalne opreme.

»Kot vemo se tudi v Sloveniji pojavlja večji porast brezposelnosti v zimski sezoni, kar je zelo negotovo za delavca, saj je tri mesece brez zaposlitve, brez varnosti. Ta novela to dobro ureja, zato jo bomo v Novi Sloveniji podprli,« je napovedala Tadeja Šuštar.

Poslanci odbora so predlog novele potrdili z osmimi glasovi za in dvema proti.