ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI IN KMETIJSKO-GOZDARSKI ZBORNICI STA ŠKODLJIVA IN V POSMEH STROKI TER KMETOM

DELI:
07.09.2023, NSi

»Danes je odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo obravnaval dva predloga zakona: zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici in zakon o zaščiti živali. Stroka se je oglasila in svetovala celo, da bi koalicija zakona umaknila. Vendar žal temu ni tako. Tudi sama sem kot predsednica odbora in kot veterinarka pričakovala, da bo na koncu prevladala modrost in da bodo oba zakona umaknili in spisali nova. Za poslansko skupino Nove Slovenije sta oba zakona slaba, nepotrebna, škodljiva in seveda tudi ustavno sporna,« je uvodoma v izjavi za javnost dejala poslanka dr. Vida Čadonič Špelič.

Podobno meni tudi zakonodajna pravna služba državnega zbora, ki je dala obsežno mnenje k obema zakonoma. »V procesu sprejemanja ga tudi z amandmaji ne bo možno popraviti tako, da bi služil svojemu namenu. Ta zakon ni napisan ne za lastnike živali, ne za uradne veterinarje ali veterinarske inšpektorje, ki bodo morali ta zakon izvajati oziroma ga kontrolirati. Za ene in za druge je napisan slabo, v določenih delih celo škodljivo,« je opozorila poslanka.

Zakon o zaščiti živali je v posmeh veterinarski, pravni in kmetijski stroki

Zakon o zaščiti živali je napisan brez mnenja stroke. Javno so na to opozorile najmanj tri stroke. »Nasprotuje mu veterinarska, kmetijska in tudi pravna stroka. Kljub temu se koalicija ne ustavlja. Pripravila je amandmaje, s katerimi je kozmetično posegla v zakon, v nekaterih predelih pa zakon celo poslabšala,« je prepričana dr. Čadonič Špeličeva.

Najbolj v nebo vpijoče je dejstvo, da naj bi nevladne organizacije, katerih predstavniki se bodo 40 ur izobraževali, nadzirali lastnike živali (kmete) in tudi uradne veterinarje. »Gre torej za izkazovanje nezaupanja veterinarski stroki in za hud poseg v inšpekcijski nadzor. Inšpektorji so v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru samostojni, vendar v tem primeru temu ni tako,« je dodala poslanka in nadaljevala: »Veterinarski inšpektorji bodo morali nevladnikom v 48 urah poročati o svojih ugotovitvah in o svojih ukrepih poročati. To se ne dela. O ugotovitvah inšpektorji ne poročajo niti lastnemu vodji, še manj pa politiku. Šele, ko je postopek končan, je dovoljeno, če obstaja sum, da je bil postopek nepravilen, sprožiti nadzor nad tem postopkom.«

Kmetom je v skladu z ustavo kršena njihova osnovna pravica

Za sprejetje tega škodljivega zakona bo odgovarjala tudi ministrica za kmetijstvo, ki v času postopka deluje skrajno pasivno. »Nimamo mnenja vlade na ta zakon oziroma na konkretne nove amandmaje. Pričakujemo, da se bo ministrica v procesu obravnave tudi izrekla do tega zakona,« je dodala dr. Čadonič Špeličeva.

Komentirala je tudi zakon o kmetijsko gozdarski zbornici. »Vsebinski je samo drugi člen, ki omejuje kandidiranje v organe zbornice. Kmetom je tako v skladu z ustavo kršena njihova osnovna pravica. Zato so tudi upravičeno jezni šli na proteste. Če bo zakon sprejet, v poslanski skupini NSi podpiramo pobudo o ustavni presoji, saj predstavlja grob poseg v pravice ljudi in v pravni red naše države,« je dejala poslanka.