Kljub nekaterim težavam zakon o osebni asistenci invalidom prinaša veliko dobrega

DELI:
05.02.2020, NSi

»Zakon o osebni asistenci, ki smo ga pripravili v NSi in ga je državni zbor potrdil,  je nedvomno izboljšal življenja invalidov, saj jim je omogočil nemoteno opravljanje vseh življenjskih potreb. Ker pa smo po letu dni obstoja zakona dobili nekaj opozoril uporabnikov osebne asistence na bistvena odstopanja in zlorabe sistema osebne asistence smo sklicali to nujno sejo odbora za delo. Želimo si namreč, da se zakon ustrezno popravi. Predvsem pa se držimo pravila, da o invalidih nikoli ne razpravljamo brez invalidov,« je na začetku nujne seje za delo, ki smo jo predlagali v NSi, povedala poslanka NSi Iva Dimic.

Poudarila je, da smo nujno sejo sklicali, ker so izvajalske organizacije opozarjale na tri bistvena odstopanja, ki jih pred začetkom uporabe ZOA nismo mogli predvideti niti predlagatelji, niti Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), niti pristojno ministrstvo in sicer:

–              Skoraj trikratni porast uporabnikov osebne asistence (z začetnih 300 na skoraj tisoč v slabem letu).

–              Skoraj podvojeno število izvajalcev osebne asistence (z začetnih 29 na 80 aktivnih).

–              Množenje s.p.-jev kot izvajalcev osebne asistence (z začetnih 7 na 41, kar je več kot pol aktivnih izvajalcev).

Poslanka NSi je poudarila, da predvsem zadnja alineja bode v oči, saj, kot opozarjajo izvajalske organizacije in mediji, so se ustanavljala “družinska podjetja”, ko na račun skrbi za polnoletnega otroka živi več družinskih članov, ki si lahko družinski proračun povečajo tudi z do 11 tisoč evri, če ima njihov polnoletni otrok dodeljenih 24 ur osebne asistence. Težava pa naj bi bila, opozarjajo nekatere izvajalske organizacije, tudi ocenjevalne komisije: nabor ocenjevalcev naj bi bil prevelik, za odločanje o dodeljevanju ur naj bi bili neizobraženi in neusposobljeni, trenutno ocenjevalno orodje pa naj ne bi bilo povsem ustrezno. Posledično naj bi se dodeljevalo preveč ur osebne asistence tistim, ki niso upravičeni do njih, nadzor pa se ne izvaja, da bi napake in zlorabe učinkovito preprečevali in odkrivali ter sankcionirali.

Aleksander Reberšek: Naša dolžnost je, da poskrbimo za sočloveka

»Izvajalske organizacije potrjujejo, da je zakon o osebni asistenci dober in da je tudi njegov namen dober. Največji kapital pa so ljudje. Pomembni so tako osebni asistenti, uporabniki in izvajalci. Eden brez drugega ne morejo. Brez kateregakoli od teh treh členov osebna asistenca pade,« je v svoji razpravi povedal Aleksander Reberšek.

Dejal je, da si v NSi želimo, da se sistem postavi tako, da bo čim manj pomanjkljivosti in napak, da se razčistijo dileme. »Ministrstvo za delo je pristojno in ima vse niti v rokah, da ustrezno popravi zakon in ostale predpise. Danes je tu prostor strokovnega dialoga, da vsi trije členi: uporabniki, asistenti in izvajalci spregovorite o izzivih in dilemah. Ministrstvo pa lahko to v doglednem času prevede v zakon in ostale predpise. Kot smo v NSi predlagali v sklepih,« je dejal poslanec NSi in ob koncu dodal:

»Naša dolžnost je da poskrbimo za sočloveka, za tistega, ki zase ne more skrbeti. To se pravi za najšibkejše državljane, kar pa lahko postanemo jutri sami. Invalidnost namreč ni privilegij,« je dejal poslanec Aleksander Reberšek.

Odbor podprl vse sklepe NSi

»Zakon o osebni asistenci je zelo izboljšal kvaliteto življenja invalidov. Največji kapital so namreč ljudje, potrebno pa jim je omogočiti enakovredno obravnavo,« je povedala poslanka NSi Tadeja Šuštar, ki je pohvalila vse deležnike v sistemu osebne asistence.

»Zahvaljujem se za podporo vsem poslancem, ki podpirajo naše sklepe. Slišali smo kar nekaj pohval na naš račun, kar se ne zgodi velikokrat v državnem zboru. Imamo dober sistem osebne asistence, a tiste napake, ki se pojavijo v času delovanja sistema. Tako lahko rečem, da je po enem letu ta zakon shodil, sedaj pa ga moramo usmeriti na pravo pot,« je dejal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

Odbor je soglasno sprejel vse štiri predlagane sklepe NSi, ki so bili tekom seje usklajeni z ostalimi člani odbora. 13 ZA 0 PROTI. V celoti jih lahko preberete spodaj.

1.        Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v roku treh mesecev opravi podrobno analizo izvajanja osebne asistence v letu 2019 in o tem obvesti Državni zbor RS.
2.        Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da nemudoma zagotovi izvajanje učinkovitega nadzora nad izvajalci osebne asistence.
3.        Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v skladu z razpravo na odboru pripravi novelo Zakona o osebni asistenci.
4.   Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pred pričetkom parlamentarnih počitnic 2020 poroča odboru o izvedenih ukrepih in stanju na področju izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji.