ZAKON O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU NADALJUJE ZAKONODAJNO POT

DELI:
08.09.2022, NSi

Ustrezna prometna infrastruktura je hrbtenica gospodarskega razvoja. Kakovost infrastrukture neposredno vpliva na prometne tokove, dostopnost in s tem konkurenčnost gospodarstva, zelo pomembna pa je tudi za kakovost bivanja v državi.

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju, ki ga je vložila Nova Slovenija nadaljuje zakonodajni postopek. Danes je zakon prestal glasovanje tudi na parlamentarnem matičnem delovnem odboru. V NSi smo zakon vložili takoj ob nastopu nove vlade, pri tem pa smo bili deležni številnih kritik, da s tem delo nove vlade oviramo in ji celo nagajamo! V teh mesecih so se “vroče glave” nekoliko ohladile, zato je prišlo do precejšnjega preobrata. Vlada RS namreč zakon podpira, zato bo verjetno tudi sprejet.

Z zakonom se uvaja pravno podlago za celostno načrtovanje trajnostne prometne politike. To pomeni boljše upravljanje prometa, manj cestnih zastojev, sodobno in bolje povezano prometno infrastrukturo ter manj izpustov toplogrednih plinov. Zakon omogoča, da država s proračunskimi ali evropskimi sredstvi v višini do 80% sofinancira ukrepe iz celostnih prometnih strategij. Slovenske občine bodo tako lahko dobile dodatna finančna sredstva za izboljšanje prometne infrastrukture npr. izgradnja cest, pločnikov, parkirišč, kolesarskih stez.

Po mnenju NSi z zakonom ustvarjamo dobro osnovo za strateško prometno načrtovanje, slovenske občine pa bodo z dodatnimi državnimi in evropskimi sredstvi lahko močno izboljšale lokalno cestno infrastrukturo.