Zaključni račun za leto 2007 je uspešen

DELI:
30.01.2009, NSi
V Novi Sloveniji smo s pogledom na leto 2007 več kot zadovoljni, saj je bilo leto 2007 na področju javnih financ eno najuspešnejših v samostojni Sloveniji. Zato smo ponosni, da je Slovenija imela finančnega ministra prav iz vrst Nove Slovenije, dr. Andreja Bajuka, prejemnika prestižne evropske nagrade prav za delo na področju javnih financ.

Zaključni račun za leto 2007 je uspešen, izkazuje presežek v višini 37 milijonov evrov. Če upoštevamo pripombo Računskega sodišča, ki kot napačno pojmuje knjiženje terjatev zavezancev iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, potem je treba na drugi strani upoštevati tudi, da imamo v RS še druge blagajne in ne samo proračun RS. Če upoštevamo izkaze vseh teh blagajn, med drugim tudi blagajno SOD-a, na katero se zadeva glede vračanja sredstev iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje nanaša, potem ta presežek ni 37 milijonov, ampak 176,6 milijona evrov (0.5 odstotkov BDP), po metodologiji ESA-95.

Ministrstvo za finance je v skladu z zakonodajo in procedurami, ki so ustaljene v praksi v RS, imelo vrsto pojasnjevalnih sestankov z Računskim sodiščem. Ministrstvo je tudi pojasnilo, kako so se knjižile transakcije, ki so povezane s SOD-om.

Same knjižbe transakcij, povezanih s SOD-om, pa se v ničemer niso spremenila v času ministrovanja dr. Andreja Bajuka, ampak so dosledna aplikacija načel, uveljavljenih v Sloveniji že od leta 1995, ko je SOD začela delovati. Prenos državnega premoženja je bil korektno knjižen kot transakcija prenosa premoženja, od tam naprej pa je vedno bil izven sistema proračuna kot takega in ni nikakršna novost. Prav zato se v NSi sprašujemo, ali je Računsko sodišče v preteklosti od leta 1995 zavzelo kakšno formalno stališče, v zvezi s tem.

V NSi smo zadovoljni, da smo v letu 2007 bili zraven, da lahko s ponosom ugotovimo, da beležimo presežek celote javnih financ v višini 176,6 mio EUR, oz. 0,5% BDP.