Zahtevamo pojasnila zaradi opustitve pregona bančnikov v primeru pranja iranskega denarja v NLB

DELI:
07.02.2020, NSi

V NSi smo se odločili, da na nujni seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo zahtevamo pojasnila v zvezi z opustitvijo pregona domnevnega pranja iranskega denarja v NLB.

Kar dve parlamentarni preiskovalni komisiji v mandatu 2014 – 2018 sta namreč skozi svoje delovanje nedvoumno potrdili sume, da se je v primeru domnevnega pranja iranskega denarja v NLB kršila veljavna zakonodaja in da je prišlo do zlorab položaja. To dokazujejo številni dokumenti ter javno objavljena poročila o delu preiskovalnih komisij. Kot je ugotovila Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM, je šlo v NLB za t. i. iransko shemo, ki je bila neposredno v rokah iranske države.

So nadzorni organi v primeru Farrokh povsem zatajili?

Transakcije iranskih državnih bank prek Slovenije so se dogajale tudi, ko je bil Iran na seznamu držav s sankcijskim režimom in nato embargom. Tako je skozi račun iranske firme Farrokh  na več deset transakcijskih računov po svetu steklo za skoraj milijardo evrov transakcij.

Najbolj pa čudi dejstvo, da nadzorni organi v primeru Farrokh niso preverjali niti izvora finančnih sredstev niti poteka nenavadnih transakcij in prejemnikov, čeprav je bila količina denarja in sam potek transakcij sila neobičajen. Ugotovljeno je bilo, da so bančniki v NLB opustili dolžno ravnanje skrbnega nadzora in s tem zlorabili položaj, ki jim je bil zaupan. Ključno je tudi vprašanje, kakšna je odgovornost nosilcev javnih funkcij in kakšne mehanizme ima Slovenija vzpostavljene, da se tovrstna kazniva dejanja ne bi več dogajala. Velja spomniti, da je nekdanja ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar v zvezi z vodenjem primera Farrokh izvedla tudi notranji nadzor nad delom policije.

Zlasti v primeru štirih transakcij v NLB je obstajal  sum, da so bile usmerjene v financiranje jedrske proliferacije in nakup blaga z dvojno rabo, torej blaga ki se lahko uporablja tako v civilne kot vojaške namene. V transakcije sta bili vključeni vsaj dve banki s sankcijske liste mednarodne skupnosti, s katerima je bilo prepovedano poslovati: Melli bank (od leta 2007) in Export Development Bank of Iran (od julija 2010).

Glede na vsa ta dejstva in dokazno gradivo je skrb vzbujajoče, da se je nedavno zgodil precedens in je Specializirano državno tožilstvo (SDT) na podlagi ugotovitev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opustilo pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. V luči ugotovitev dveh parlamentarnih preiskovalnih komisij ter tudi Centra notranjih revizij NLB in Banke Slovenije, je odločitev NPU in SDT sila nenavadna. Na spornost transkacij je bila NLB namreč večkrat opozorjena, tudi s strani Banke Slovenije, zato morebitne trditve, da bančniki niso vedeli, da se dogajajo sporna ravnanja, ne vzdržijo resne presoje.

Ker so ugotovitve NPU zaradi katerih je SDT opustil pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh zelo nenavadne, sklicatelji seje zahtevamo, da se okoliščine oziroma morebitni motivi za tako, po naši oceni nerazumno, odločitev razjasnijo in da parlamentarnemu odboru za notranje zadeve odgovorni pojasnijo svoje odločitve.

V NSi zato predlagamo, da odbor po končani razpravi sprejme naslednja sklepa:

  1. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlaga ministru za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, da ponovno odredi izvedbo notranjega nadzora nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada v primeru Farrokh. O izsledkih notranjega nadzora poroča pristojnemu odboru v roku meseca dni.
  2. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo od Nacionalnega preiskovalnega urada zahteva izdelavo celovitega poročila o ugotovitvah kriminalistov, ki so bile podlaga, da je Specializirano državno tožilstvo opustilo pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. Nacionalni preiskovalni urad poročilo v enem mesecu predloži pristojnemu odboru.