Zahtevamo nujno sejo zaradi nedopustnih zaostankov na ministrstvu za delo

DELI:
08.11.2018, NSi

V poslanski skupini NSi smo prepričani, da so katastrofalni zaostanki pri odločanju o pravicah ljudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nedopustni, na kar opozarja tudi varuh človekovih pravic. Zato smo sklicali nujno sejo odbora za delo, kjer predlagamo, da ministrstvo za delo pripravi nabor ukrepov za reševanje te problematike.

Varuh človekovih pravic je že v dvaindvajsetem rednem letnem poročilu za leto 2016 izpostavil »Katastrofalne zaostanke pri odločanju o pravicah«. Katastrofalni so predvsem zaostanki na drugi stopnji, torej pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), medtem ko Centri za socialno delo (CSD) praviloma spoštujejo zakonsko določene roke.

Varuh v triindvajsetem rednem letnem poročilu za leto 2017 izrecno navaja, da se »stanje kljub lanskim priporočilom in posebnim opozorilom med letom sploh ni spremenilo«. Nesprejemljivo je, da morajo nekateri pritožniki na odločitev čakati tudi po dve leti, čeprav je zakonski rok 60 dni od vložitve pritožbe.

V poslanski skupini NSi menimo, da je takšno stanje nesprejemljivo in nevzdržno. Je tudi v nasprotju z minimalnimi standardi pravne države in državljanom ne nudi niti najmanjše pravne varnosti. Še več, varuh v poročilu 2016 opozarja, da omenjeni zaostanki ne kršijo le določb Zakona o splošnem upravnem postopku, ampak tudi 2. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je Slovenija pravna in socialna država.

Varuh na to problematiko opozarja že več let, pa se kljub temu stanje ne izboljša. Vlada je navedla, da je bil do konca leta 2013 na podlagi sklepa vlade izveden projekt reševanja zaostankov in se je zaradi njega število zaostankov zmanjšalo s preko 10.000 na približno 3.000. Ker je bil projekt zaključen, število zaposlenih za nedoločen čas pa se ni povečalo, se je število zaostankov ponovno začelo večati. Vse zaposlitve za določen čas so se po preteku projekta zaključile. Obenem vlada navaja, da od meseca novembra 2016 v okviru povečanega obsega dela pritožbe rešuje 14 javnih uslužbencev (od tega 6 javnih uslužbencev iz Sektorja za pravice iz javnih sredstev, 8 pa iz ostalih direktoratov ministrstva). V okviru povečanega obsega dela reši vsak javni uslužbenec najmanj 10 pritožb mesečno. Mesečno se tako reši nekaj čez 450 pritožb ZUPJS.

V poslanski skupini NSi ocenjujemo, da omenjena strategija v okviru povečanega obsega dela ni primerna in tudi ne daje potrebnih rezultatov. Nasprotno, stanje se slabša. Vlada pa je sama priznala, da je največji uspeh dosegel način, da se za določen čas zaposli 5 do 10 pravnikov, ki se popolnoma posvetijo odpravi zaostankov na področju reševanja pritožb, kar naj bi bil tudi predlog MDDSZ, ki pa na vladi do danes še ni bil realiziran.

Nsi zato Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga, da po opravljeni razpravi sprejme naslednje sklepe:

  1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je seznanil s stanjem zaostankov pri reševanju pritožb na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.
  2. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide priporoča Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pripravi nabor ukrepov za reševanje te problematike in ga v roku enega meseca predstavi odboru, po šestih mesecih pa odboru poroča o rezultatih.
  3. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide priporoča Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da realizira nadaljevanje izvedbe posebnega projekta »Odprava zaostankov pri reševanju pritožb na MDDSZ« na način, da se za določen čas zaposli določeno število pravnikov, ki se popolnoma posvetijo odpravi zaostankov na področju reševanja pritožb.