Priporočila NSi za prihodnost Slovenije

DELI:
06.03.2018, NSi

Poslanska skupina NSi je danes vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora RS na temo prihodnosti Slovenije. Ključni akterji se premalo ukvarjajo z bistveno problematiko, ki pesti državo in vse preveč z vsebino, ki ni ključnega pomena. V NSi zato želimo dialog in več razprave o prihodnosti ter rešitvah.

Imamo veliko izzivov, na katere je potrebno odgovoriti

Prepričani smo, da je stanje v Sloveniji zaskrbljujoče. Prednost smo začeli izgubljati celo pred nekdanjimi socialističnimi državami, pred katerimi smo imeli še v času osamosvojitve veliko prednost. Pred nami so pomembni izzivi. V Sloveniji se na leto rodi le 20.000 otrok, kar je 10.000 premalo. Vsako leto se poleg tega izseli 8.000 predvsem mladih državljanov. V prihodnjih desetih letih se bo na drugi strani število državljanov, ki so starejši od 60 let povečalo kar za 100.000. Javni dolg še vedno predstavlja skoraj 80 % BDP, kar znaša krepko čez 30 milijard evrov. To močno bremeni mlade generacije. Slovenija ne zagotavljanja pravne varnosti podjetnikom. Plačilna nedisciplina, poslovne goljufije in podobno so še vedno problem. V primerjavi z državami, s katerimi tekmujemo, so slovenske plače še vedno pretirano obdavčene.

Dolžnost politika je, da išče rešitve za boljšo prihodnost

Zato želimo v NSi s predlogom priporočila vlado spodbuditi k večji odzivnosti in aktivnemu soočanju z negativnimi demografskimi trendi ter drugimi perečimi izzivi. Zlasti so ključni problemi: previsoka davčna obremenitev prejemkov iz dela, nepravične in nizke pokojnine, neučinkovito pravosodje, zastarel in nedelujoč zdravstveni sistem, postopki pri gradbenih dovoljenjih, nedelujoč trg dela, rigidna javna uprava, neprimerna družinska politika, zastarel izobraževalni sistem in slaba zunanja ter obrambno-varnostna politika. Politika je dolžna in ima odgovornost pred državljani, da napravi vse, kar je v njeni moč, da se stanje v Sloveniji izboljša. Dolžnost politika pa je, da išče rešitve za boljšo prihodnost.

Na zahtevo NSi bo Državni zbor na izredni seji obravnaval priporočila Nove Slovenije, ki so ključna za presekanje tega gordijskega vozla ter za vrnitev upanja v boljšo prihodnost naših otrok in vnukov. Priporočila na podlagi programskih prioritet NSi na različnih področjih vladi predlagajo ključne ukrepe:

  • Predlog modernizacije zdravstvenega sistema tako, da se bo odkrilo, kaznovalo in preprečilo odtekanje denarja zaradi korupcije, da se odpravi čakalne vrste ter da bo denar dejansko sledil pacientu, ki bo prejel hitro in kvalitetno storitev.
  • Predlog davčne reforme, ki bo znižala davčno in prispevčno obremenitev dohodkov iz dela tako, da bo zmanjšala stroške delodajalcev ter povečala neto plače zaposlenih.
  • Pravosodno reformo, ki bo zagotovila, da bodo pravila igre enaka za vse državljane ter da bodo sodišča lahko s polno avtoriteto učinkovito in hitro izvajala sodne postopke s poudarkom na pregonu gospodarske in bančne kriminalitete ter korupcije.
  • Predlog modernizacije pokojninskega sistema, ki bo zagotovila višje, dostojne, pokojnine, resnično solidarnost med uživalci pokojnin in trajno vzdržnost pokojninskega sistema.
  • Predlog poenostavitve delovno-pravne zakonodaje tako, da se bo zagotovila fleksibilnost in varnost vseh delovnih mest, spoštovanje dostojanstva zaposlenih ter znižala dolgotrajna brezposelnost.
  • Predlog poenostavitve gradbene zakonodaje tako, da bodo prosilci lahko v 60 dneh prišli do gradbenega dovoljenja, OPN-ji pa bodo sprejeti v največ šestih mesecih.
  • Predlog poenostavitve zakonodaje in modernizacije javne uprave tako, da bo le-ta v oporo in servis gospodarstvu: manj birokracije, omejitev zaposlovanja in večja osebna odgovornost zaposlenih.
  • Predlog nabora ukrepov za učinkovitejšo družinsko politiko, ki bodo zagotovili ločenost družinske in socialne politike ter enako obravnavo vseh družin, tudi tistih z več otroki.
  • Predlog ukrepov za povečanje kakovosti izobraževanja: zgodnje opismenjevanje, krepitev domoljubja, spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ter krepitev informacijske in komunikacijske kompetence (IKT).
  • Vladi predlagamo, da napravi red na področju zunanje in varnostne politike v smer notranje usklajenosti, večje samozavesti v zunanji politiki ter ureditev razmer v Slovenski vojski.