ZAGOTOVILI SMO 200 MILIJONOV EVROV ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVENE DOMOVE

DELI:
29.09.2021, NSi

Na seji državnega zbora so poslanci potrdili zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. S tem zakonom se za izvajanje najpomembnejših investicij v slovenskem zdravstvu v naslednjih desetih letih namenjata več kot dve milijardi evrov, za izvajanje investicij za zdravstveno dejavnost pa na primarni ravni v naslednjih 10 letih zagotavlja 200 milijonov €.

»Človekovo dostojanstvo je najvišja vrednota iz katere so se razvile človekove pravice. Človekovo dostojanstvo je tudi prvi steber našega temeljnega programa. V Novi Sloveniji si želimo, da vsaj v tem času ko naš način življenja, naše zdravje in naša življenja ogroža smrtonosni virus sars-cov-2, zakoni ki izboljšujejo slovenski zdravstveni sistem povežejo slovenski politični prostor. Zdravje je eno samo. Zdravje ni ne levo, ne desno. Samo skupaj zmoremo ustvarjati tektonske premike na področju zdravstva, na področju izobraževanja, vzgoje in na področju drugih družbenih podsistemov,« je na seji državnega zbora dejal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

Poudaril je, da bo poslanska skupina Nov Slovenije prispevala glasove za podporo zakonu. »Podpora temu zakonu je tudi garancija, da bomo tudi leta 2031 še vedno imeli javno zdravstvo. Mi ne delamo nič drugega kot to, da realiziramo koalicijsko pogodbo. V koalicijski pogodbi smo se zavezali, da bomo okrepili slovenski javni zdravstveni sistem. Javno zdravstvo je naš koncept. Je poleg okrevanja gospodarstva, naša prva prioriteta. Zakon izhaja iz našega volilnega programa, iz naše zaveze, da bomo dolgoročno zagotavljali znatna finančna sredstva za investicijo v slovensko zdravstvo v naslednjem desetletju. Ne bom obračunaval z neučinkovitostjo prejšnjih vlad, naš pogled je usmerjen v prihodnost. Zavedamo se, da le dejanja štejejo,« je bil jasen Jožef Horvat.

Izpostavil je, da je Nova Slovenija hvaležna, da lahko znotraj te koalicije realizira svoj politični program. »Začeli smo ga pravzaprav že z rebalansom proračuna za letošnje leto, kjer smo sredstva povečali glede na realizacijo leta 2019, kar za dobrih 345 milijonov evrov oziroma z indeksom 288. Številke kažejo, da mislimo resno, da naše zaveze niso zgolj prazne obljube.«

Dodal je, da že leta opozarjamo na pomankanje investicij v zdravstvu, kar je vodilo k neizogibnemu razvojnemu zaostanku slovenskih zdravstvenih ustanov. »V Novi Sloveniji in koaliciji pozdravljamo sistemsko ureditev s katero se v zdravstveni sistem zagotavljajo dodatna finančna sredstva v investicije, saj so bile slednje v preteklosti v veliki meri podfinancirane in prezrte s strani regulatorja. Želimo, da bo zakon s tema več kot dvema milijardama evrov sredstev resnično izboljšal slovenski javni zdravstveni sistem in na ta način izražamo našo skrb za zdravje slehernega, ki živi na naših tleh,« je še dejal vodja poslanske skupine NSi.