ZA ZELENI PREHOD, A NE ZA VSAKO CENO

DELI:
25.01.2024, NSi

Vlada in Gibanje Svoboda skušata nespretno prikriti svoje napake in škodljive uredbe v energetskem zakonu. Novi Sloveniji očitajo zavajanje in neresnice, nato pa na odboru DZ za infrastrukturo in poznejši novinarski konferenci vlada zanikajo sami sebe. Še več, s spletnimi objavami v Gibanju Svoboda potrjujejo, da ima NSi prav, ko se zavzema za razumen zeleni prehod, ki ne bo škodoval ljudem in jih potiskal v revščino. Vlada bi morala skrbeti za boljše življenje ljudi, ne pa dela v njihovo škodo in jim življenje otežuje.

Ogrevanje na plin

 • Po začetnem zanikanju vlada in Gibanje Svoboda le priznavata, da bo ogrevanje s plinom za novogradnje prepovedano. Cilj je jasen: vse bi radi priklopili le na elektriko in sončne panele. A to je iluzija, saj Slovenija nima dovolj kapacitet, ki bi zadostili vsem potrebam.
 • Podeljevanje novih koncesij za gradnjo plinovodnih omrežij po novem zakonu ni dovoljeno, razen če bo distributer zagotovil plin obnovljivega izvora za vsaj 80% načrtovane porabe. To je popolnoma nerealna zahteva, saj je proizvodnja plinov obnovljivega izvora še vedno tehnologija v nastajanju, zaenkrat pa njihova proizvodnja še ni ekonomsko upravičena.
 • Podaljševanje obstoječih koncesij bo možno pod zelo strogimi in popolnoma neživljenjskimi pogoji:
  • priključitev proizvodnega vira plina obnovljivega izvora (največ sedem let)
  • če se na območju oskrbujejo odjemalci z letno porabo več kot 100.000 kWh (npr. gospodarske družbe) in nimajo možnosti alternativne oskrbe (največ pet let).
  • če so na sistem priključeni gospodinjski odjemalci (5 % gospodinjskih odjemalcev glede na prvotne ocene koncesionarja) – za največ pet let.

Pod črto, v obstoječih stavbah plin ne bo prepovedan, tudi plinsko peč boste še lahko imeli, problem pa bo dobava plina.

Ogrevanje na lesno biomaso (drva, peleti, sekanci)

 • Vladni zakon določa, da v strnjenih naseljih projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trda in tekoča goriva v novogradnjah nista dovoljena.
 • Za obstoječe stanovanjske objekte se raba lesne biomase močno omejuje:
  • Metodologijo, ki strnjena naselja določa, predpiše minister. Na začetku bo morda strnjeno naselje 200 hiš. Čez nekaj let pa minister lahko »čez noč« spremeni pravilnik in bo strnjeno naselje že 20 hiš …
  • Občine bodo skladno s to metodologijo v LEK (lokalni energetski koncept) morale določiti strnjena naselja. Trditev ministrstva, da se občine same odločijo, kaj bo strnjeno naselje in kaj ne, so zavajanje! Prav tako je zavajanje, da občine lahko same določijo, ali bodo v strnjenih naseljih nove kotle na lesno biomaso dovoljevale ali ne – občine bodo to morale prepovedati.
  • V zakonu jasno piše (2. odstavek 22. člena): » Na območju strnjenega naselja imajo kot primarni vir ogrevanja drugi obnovljivi in nizkoogljični viri prednost pred lesno biomaso«. V strnjenih naseljih se bo torej ogrevanje na lesno biomaso omejevalo na veliko načinov.
 • Lesna biomasa bo prepovedana tudi v večjih adaptacijah, ko bo za investicijo potrebno gradbeno dovoljenje.
 • Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso: do konca leta 2026 bo za rabo lesne biomase za energetske namene na voljo skupaj 157.000.000 evrov spodbud. A pozor: te spodbude bodo namenjene predvsem izgradnji velikih sistemov daljinskega ogrevanja.
  • Po slovenskih občinah je s tovrstnimi sistemi ogromno problemov
  • Koncesionar oz. lastnik sistema bo določil cene
  • Določen je obvezen priklop: ljudje sami ne bodo smeli imeti lastnih peči

Če bo v današnjih novogradnjah ogrevanje na lesno biomaso prepovedano, je logično vprašanje, kdo se bo čez 20 let sploh še ogreval na drva?

Odgovor je, skoraj nihče. In to ob dejstvu, da je lesna biomasa naš dragoceni obnovljivi vir energije, ki bi ga morali pametno uporabljati in širiti njegovo uporabo.