ZA TRAJNOST IN ODPORNOST SLOVENSKEGA PROMETA

DELI:
13.07.2021, NSi

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na pristojnem odboru Evropskega parlamenta za področje prometa predstavlja prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju prometa.

Na področju prometa bo slovensko predsedstvo sledilo dvema glavnima ciljema – trajnosti in odpornosti. Promet je eden glavnih sektorjev za zagotovitev uspeha politike razogljičenja. Po drugi strani pa je promet eden izmed sektorjev, ki ga je pandemija najbolj prizadela, zato moramo zagotoviti okrevanje sektorja.

Ministrstvo za infrastrukturo si je kot glavno prednostno nalogo zastavilo e-mobilnost in alternativna goriva. Tem temam bomo posvetili tudi skupno neformalno zasedanje Sveta ministrov za energijo in promet v septembru.

“Prednostne naloge so tesno povezane z okoljskim svežnjem “Pripravljeni na 55”, ki ga vsi nestrpno pričakujemo prav jutri. Prednostno bomo obravnavali infrastrukturne vidike spodbujanja večjega deleža alternativnih in brezemisijskih goriv v prometu.” je ob predstavitvi poudaril minister Jernej Vrtovec.

Leto 2021 je razglašeno za leto železnic. Železnica je eden najbolj trajnostnih načinov mobilnosti tako za potniški kot tovorni promet in bi morala v prihodnosti postati prednostni način povezljivosti v Evropi. Vožnja z vlakom je udobna, a še vedno traja predolgo, in naš cilj bi moral biti, da z učinkovitimi povezavami povežemo evropske prestolnice.

Zavedamo se, da se upravljanje zračnega prometa razlikuje od vseh drugih gospodarskih dejavnosti. Tesno je povezano z varnostjo in zaščito naših državljanov. Potrebna reforma upravljanja zračnega prometa mora prispevati k zmanjšanju vpliva letalstva na podnebje in okolje. Izboljšanje zmogljivosti še vedno ostaja ključni cilj evropskega upravljanja zračnega prometa, kljub trenutnemu znižanju letalskega prometa.