ZA PRIHODNOST ŽELEZNIC V SLOVENIJI SE NAM NI POTREBNO BATI!

DELI:
06.08.2021, NSi

Na ministrstvu za infrastrukturo v letošnjem letu nadaljujemo izvedbo večjih projektov kot je nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj.

Cilj nadgradnje železniške proge je modernizacija in obnova proge v skladu z evropskimi standardi, povečanje kategorije proge s C3 na D4 (22,5 t/os), povečanje stopnje varnosti prometa, povečanje zmogljivosti proge, skrajšanje časa potovanja, povečanje hitrosti na do 120 km/h, učinkovitejše vodenje prometa, zmanjšanje hrupa ter optimalno odvijanje prometa vlakov. Na relaciji Dobova–Zidani Most in Pragersko–Šentilj vgrajujemo ECTS sistem (evropski sistem vodenja vlakov) na delu X. koridorja kjer je cilj projekta zagotavljanje interoperabilnosti (poenotenje operativnih pravil vodenja prometa, tehnologije vodenja prometa, infrastrukture, sistemov na voznih sredstvih).

Vgrajeni sistem ECTS bo vzpostavil železniški čezmejni promet brez postankov na državnih mejah,  tovor se bo preusmeril s cest na železnice, povečala se bo hitrost in prepustnost železniškega prometa, zmanjšale se bodo emisije toplogrednih plinov,zmanjšala se bo tudi poraba energije saj železniški promet porabi do osemkrat manj energije na enoto tovora kot cestni promet. Vgradnja ECTS sistema bo tako zmanjšala potovalne čase na železnici, zmanjšala stroške železniškega transporta ter dodatno povečala varnost v železniškem prometu.

Na progi Zidani Most–Šentilj in na odseku proge Zidani Most–Ljubljana  prav tako uvajamo  daljinsko vodenje prometa ter nadgrajujemo železniško progo na odseku Kranj–Jesenice.