ZA NUJNO NADGRADNJO ZAKONODAJE NA OBMOČJU UREJANJA PROSTORA IN GRADITVE OBJEKTOV

DELI:
23.09.2021, NSi

»Na mizi imamo paket dveh obsežnih zakonov – zakona o urejanju prostora in gradbeni zakon -, ki na občutljivo območje urejanja prostora in graditve objektov prinašata nujno nadgradnjo obstoječe zakonodaje na tem področju,« je na seji državnega zbira dejal Mihael Prevc.

Ena od poglavitnih rešitev predloga novega gradbenega zakona, da bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posamezniku predstavlja dom, pristojno sodišče prisodilo o sorazmernosti posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo, to je odstranitev nelegalnega objekta.

Izpostavil je, da se nam v NSi zdi še posebej pomembno, da predlog zakona predvideva vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema kot javnega spletnega portala, preko katerega bodo potekale določene aktivnosti pri pripravi prostorskih aktov, predvsem javne objave in vlaganje gradbenih dovoljenj. Nenazadnje pa se širi tudi nabor pristojnosti občinske inšpekcije, ki bo izvajala nadzor ne le nad gradnjo enostavnih objektov, temveč tudi nad skladnostjo izvajanja negradbenih posegov z neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja prostora.

Mihael Prevc je poudaril tudi, da se nam v NSi zdi edino logično, da kot vodje projekta za stavbe nastopajo tako pooblaščeni arhitekti kot inženirji, saj je podobna praksa tudi v tujini. »Menimo da v primeru, ko kot vodja projekta nastopa pooblaščeni inženir, mora biti v izdelavo projektne dokumentacije vključen tudi pooblaščeni arhitekt, saj je on edini pristojen za izdelavo načrta arhitekture. In tudi v obratnem primeru, ko bo vodja projekta pooblaščeni arhitekt, bo pooblaščeni inženir gradbeništva tisti, ki bo poskrbel za ustrezno gradbeno konstrukcijo že v fazi izdaje gradbenega dovoljenja. In prav temu nov predlog gradbenega zakona tudi sledi,« je dejal poslanec NSi.

Debirokratizacija in digitalizacija z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov

»Vesel sem, da je tudi strateški svet za digitalizacijo zelo jasno artikuliral in napovedal velike korake v prihodnosti, kako bomo po novem pridobivali gradbena dovoljenja.  To se mi zdi pomembno še posebej takrat, ko gre za neke enostavnejše objekte, kar je pravzaprav tudi stanovanjska hiša,« je v razpravi dejal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

Zadovoljen je tudi, ker se predlaga vzpostavitev portala, preko katerega bomo lahko celotno dokumentacijo z vlogo za gradbeno dovoljenje vložili preko spleta in potem spremljali status naše vloge ves čas postopka. »Na ta način bomo točno vedeli v kateri fazi je naša vloga. S tem se bo seveda povečala transparentnost postopkov in hkrati tudi pospešilo izdajanje gradbenih dovoljenj. Ta dva cilja, torej debirokratizacija in digitalizacija, se vzpostavljata z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov, priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnega elementa za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja,« je še dejal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.