ZA NSi NI DILEME: POSKRBELI BOMO TAKO ZA VOJSKO, KOT TUDI ZA ZDRAVSTVO

DELI:
29.09.2020, NSi

Zadnji dan septembrske seje državnega zbora so poslanci razpravljali o popravkih zakona o državnem tožilstvu, ki bodo reševali problematiko visokega deleža zavrženih ovadb. Prav tako pa so na dnevnem redu imeli zakon o obrambi in o investicijah v Slovensko vojsko. Poslanci NSi so vse tri zakone podprli.

Zakon o državnem tožilstv in tudi zakon o obrambi, za katerega je bila potrebna dvotretinjska večina, sta bila na včerajšnji seji potrjena.

Dovolj je visokega deleža zavrženih ovadb

»Slovensko pravosodje se že dlje sooča z vprašanjem povečevanja deleža zavrženih ovadb. Povprečen delež zavrženih ovadb je od leta 2005 do leta 2019 narastel za več kot 56 odstotkov. Tako visok delež zavrženih ovadb utemeljeno odpira vprašanje, ali v naši državi pristojni organi kazniva dejanja preganjajo dovolj zavzeto in dosledno. Ob takih podatkih je težko ostati pasiven, potrebno je ukrepati. Na visok delež zavrženih ovadb v NSi opozarjamo že nekaj časa, s spremembami zakona o državnem tožilstvu pa odgovarjamo na to problematiko,« je na seji državnega zbora dejal Blaž Pavlin.

Vsakega tožilca namreč zavezuje načelo legalitete kazenskega pregona, kar pomeni, da je vsak tožilec dolžan začeti in peljati kazenski pregon za vsako kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Vsaka neutemeljena odločitev o zavrženju ovadbe hkrati predstavlja tudi kršitev enega od temeljnih načel kazenskega procesnega prava.

»Predlog novele v zakon prinaša močnejšo varovalko, s katero želimo preprečiti, da bi država neutemeljeno odstopala od pregona hujših kaznivih dejanj. Dokončne odločitve o zavrženju ovadbe pri hujših kaznivih dejanjih po novem ne bo sprejemal vsak tožilec povsem sam, ampak bo to moral storiti vodja državnega tožilstva ter s podpisom na osnutku akta o zavrženju to tudi označiti. Ocenjujem, da bomo lahko tako pripomogli k bolj enotnemu in doslednemu pregonu hujših kaznivih dejanj,« je prepričan poslanec NSi.

Dodal je, da dejstvo, da bo moral biti vodja državnega tožilstva seznanjen z aktom o zavrženju ovadbe ne more predstavljati posega v neodvisnost tožilca, saj gre pri noveli gre zgolj za okrepitev sodelovanja ter za bolj intenzivno vključitev vodje tožilstva pri odločanju o zavrženju pomembnejših zadev.

Slovenskim vojakom vračamo dostojanstvo

»V NSi želimo Slovenski vojski vrniti dostojanstvo, predvsem pa mesto, ki ji pritiče v slovenski družbi. S tem predlogom zakona o obrambi želimo sistemsko urediti in zagotoviti boljšo in dolgoročnejšo finančno predvsem pa socialno varnost vseh pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske,« je dejal poslanec Andrej Černigoj.

Dodal je, da smo najbolj ponosni na pobudo, ki rešuje finančno predvsem pa socialno varnost vseh pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske po 45. letu. Sedaj so bile namreč pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ko so dopolnili 45 let in podarili Sloveniji svoja najboljša leta, v nezavidljivem položaju. »Ob premestitvi na drugo delovno mesto so izgubili tudi po 10 plačnih razredov ali 500 eur bruto. To je izredno nespodbudno tako za mlade, ki se šele odločajo za poklic vojaka, kot tudi za tiste, ki so že v Slovenski vojski in razmišljajo o tem, kaj se bo z njimi zgodilo po 45. letu. Marsikateri vojak, ki ima družino, si tega ni mogel privoščiti in je bil prisiljen sam prekiniti delovno razmerje z Slovensko vojsko,« je poudaril.

Spremenjeni zakon o obrambi bo zato odpravil to anomalijo, ki je predstavljala žalitev za slovenskega vojaka. Predvideva namreč, da bo vojak po dopolnjenem 45. letu, če bo razporejen na drugo delovno mesto v ministrstvu ali drugem državnem organu, obdržal število plačnih razredov. V primeru, da bi vojak po prerazporeditvi prejemal nižjo osnovno plačo, pa bi mu ministrstvo za obrambo izplačalo razliko do zneska osnovne plače, ki ga je prejemal do razporeditve.

Brez investicij v vojsko ogrožamo življenje slovenskih vojakov

»V NSi se zavedamo, da slovenski vojak s konstantnim zmanjševanjem obrambnega proračuna ne more biti dobro usposobljen, ne opremljen, s tem pa ogrožamo njegovo življenje in zmanjšujemo resnost obrambe Republike Slovenije,« je v stališču o zakonu o investicijah v Slovensko vojsko dejal Andrej Černigoj.

S prepotrebnim zakonom se bo zagotovilo sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski. V prvih dveh letih po 100 miljonov EUR, naslednje štiri leta pa po 145 miljonov EUR.

Dejal je, da smo v NSi prepričani, da so predlagane investicije v Slovensko vojsko v trenutni sestavi tisti minimum, ki ga moramo zagotoviti, če želimo ohraniti Slovensko vojsko. »Dobro opremljeno in kadrovsko popolnjeno Slovensko vojsko nenazadnje potrebujemo zaradi nas samih. Čeprav se v notranjosti države ne počutimo varnostno ogrožene, pa je situacija nekoliko drugačna že ob naši Schengenski meji,« je dejal poslanec NSi. Dodal je, da v NSi nikoli ne bomo pristali na demagogijo, ki jo nekateri širijo – da se je treba odločiti med zdravjem in topovi. »Za Novo Slovenijo ni dileme. V zdajšnji vladi bomo poskrbeli za oboje,« je dejal.