ZA KRŠČANSKE DEMOKRATE JE ZAKON IN DRUŽINA SREDIŠČE IN TEMELJ DRUŽBE

DELI:
30.09.2022, NSi

V celoti objavljamo stališče poslanca Aleksandra Reberška na rednem zasedanju državnega zbora, kjer med drugim poslanci obravnavajo tudi predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Predlaga se, da otroški dodatek pripada otroku, katerega starš ali druga oseba, ki skrbi zanj in s katero otrok običajno prebiva v skupnem gospodinjstvu, stalno prebiva v Republiki Sloveniji.

Otroški dodatek otroku pripade z vpisom v matični register rojstev in kot univerzalni prejemek ni odvisen od dohodka ali premoženja otrokovih staršev ali drugih oseb, ki zanj skrbijo. Pravica do prejemanja otroškega dodatka traja od rojstva do 18. leta starosti oziroma do zaključka rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti.

Višina otroškega dodatka bi po predlogu znašala:

  • od rojstva do 3. leta: 50 eur,
  • od 3. do 10. leta: 65 eur,
  • od 10. do 18. leta oziroma do zaključka rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti: 75 eur.

Znesek otroškega dodatka bi se uskladil enkrat letno v skladu z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin in stopnjo inflacije.

Za krščanske demokrate je družinska politika ustvarjanje ugodnega ekonomskega, socialnega in družbenega okolja za ustvarjanje družine. Ne verjamemo v mešanje družinske in socialne politike, saj sta to področji z različnimi nameni in cilji. Za nas sta zakon ter družina središče in temelj družbe. Ustvariti želimo družbo, ki je prijazna do družin in v kateri so otroci dobrodošli. Naš cilj je, da odločitev za otroka ne sme dodatno finančno obremeniti družinskega proračuna. Naredili bomo vse, da družine z otroki ne bodo v slabšem finančnem položaju kot družine brez otrok.

Mora pa država vsakega otroka ceniti enako. V okviru družinske politike moramo za vse ustvarjati enake izhodiščne možnosti, z ukrepi socialne politike pa skrbeti za socialno šibke, ranljive. Današnji predlog vidimo kot korak v smer ločevanja družinske in socialne politike.